Back to homepage

Prirodne nauke – Fakulteti i visoke škole

Nauke koje opisuju živu i neživu prirodu, nazivaju se prirodnim naukama. Osnovne oblasti koje obuhvataju prirodne nauke su: fizika, hemija i biologija. Naravno, ova podela je proširenije i razgranata, tako da se neke nauke u kojima ima elemenata osnovnih oblasti, takođe smatraju kao prirodne (astronomija, biohemija, geologija, ekologija…).

Na ovoj stranici možete pogledati sve državne fakultete i visoke škole u Srbiji, koji se bave izučavanjem prirodnih nauka.

Fakulteti i visoke škole iz oblasti prirodnih nauka