Back to homepage

Vrste diploma i ustanova

VRSTE DIPLOMA

Diplome akademskih studija

Student koji završi osnovne akademske studije koje traju 3 godine stiče 180 ESPB i dobija diplomu – bachelor. Npr. ako je student završio osnovne akademske studije u trajanju od 3 godine na smeru geograf, stiče naziv geograf.

Student koji završi osnovne akademske studije koje traju 4 godine, stiče 240 ESPB i naziv diplomirani – bachelor with honours (npr. diplomirani geograf).

Student koji završi master studije koje traju jednu ili dve godine stiče dodatnih 60 ili 120 ESPB i ukupno ima 300 ESPB, čime stiče naziv “diplomirani” sa naznakom zvanja drugog stepena diplomskih akademskih studija iz odgovarajuće oblasti – master (npr. master geograf).

Student koji je završio osnovne akademske studije u trajanju od 3 godine može da nastavi obrazovanje na master studijama koje traju 2 godine. Student koji je završio osnovne akademske studije u trajanju od 4 godine, može da nastavi obrazovanje na master studijama koje traju 1 godinu.

Student koji završi specijalističke akademske studije u trajanju od najmanje jedne godine, stiče najmanje 60 EPSB i dobija naziv specijalista (npr. specijalista geograf).

Student koji završi doktorske studije, koje traju najmanje tri godine, stiče dodatnih 180 ESPB (ukupno 480 ESPB). Naziv za studente koji završe doktorske akademske studije trećeg stepena je Ph. D. (doktor nauka), Dr. sci. (doktor medicinskih nauka), odnosno Dr.juris (doktor pravnih nauka).

POMOĆ PRI IZBORU FAKULTETA ILI VISOKE ŠKOLE

Ne znate šta da upišete ili želite da se prebacite na drugi fakultet? Portal Edukacija, pomaže vam pri izboru fakulteta kroz test profesionalne orijentacije. Takođe, posredujemo prilikom prebacivanja sa jednog na drugi fakultet ili visoku školu.

DETALJNIJE

OSTVARI POPUST NA ŠKOLARINU I DO 20%!

Ostvarite popust na školarinu prilikom upisa privatnog fakulteta ili visoke škole i uštedite i do 20%. Sačuvajte vreme i novac, a brigu o upisu prepustite nama. Ustanove sa kojima sarađujemo su najbolje privatne obrazovne ustanove u zemlji!

DETALJNIJE

ŽELIŠ DA STUDIRAŠ U INOSTRANSTVU?

Ukoliko ste se odlučili da studije nastavite u inostranstvu, za to postoji posebna procedura, a naš stručni tim će biti uz vas tokom celog procesa. Pomažemo vam u pripremi dokumentacije, posredujemo prilikom upisa, pomažemo u odabiru fakulteta.

DETALJNIJE

Diplome strukovnih studija

Student koji završi osnovne strukovne studije u trajanju od 3 godine, stiče 180 ESPB i stručni naziv (npr. strukovni geograf) sa naznakom zvanja prvog stepena strukovnih studija – bachelor appl.

Student koji završi specijalističke strukovne studije u trajanju od najmanje godinu dana stiče dodatnih 60 ESPB (ukupno 240 ESPB) i dobija stručni naziv “specijalista” (npr. specijalista strukovni geograf) sa naznakom zvanja drugog stepena strukovnih studija – professional master.

Listu stručnih, akademskih i naučnih naziva pogledajte OVDE

VRSTE USTANOVA

Univerzitet je samostalna visokoškolska ustanova koja kroz svoju delatnost objedinjuje naučnoistzraživački, obrazovni, stručni, odnosno umetnički rad, kao delove jedinstvenog procesa visokog obrazovanja. Univerzitet može da ostvaruje sve nivoe i vrste studija. Visokoškolska ustanova stiče status univerziteta ako na svim nivoima studija ostvaruje akademske studijske programe koji spadaju u najmanje tri polja (tehničko-tehnološke nauke, prirodno-matematičke, društveno-humanističke, medicinske i umetnost) i tri oblasti (koje određuje Nacionalni savet). Univerzitet može biti osnovan u polju umetnosti, ako iz najmanje tri oblasti umetnosti ima tri nivoa studija.

Pogledajte spisak svih univerziteta i njihovih članica u Srbiji OVDE.

Fakultet odnosno umetnička akademija – Fakultet, odnosno umetnička akademija, je visokoškolska ustanova u sastavu univerziteta, koja pored toga što ostvaruje akademske studijske programe, razvija i naučnoistraživački, stručni, odnosno umetnički rad u jednoj ili više oblasti. Fakulteti, odnosno umetničke akademije, mogu da ostvaruju i strukovne studijske programe. Fakultet, odnosno umetnička akademija, u pravnim procesima predstavlja se pod imenom univerziteta kojem pripada i pod svojim imenom, u skladu sa statutom univerziteta.

Pogledajte spisak državnih i privatnih fakulteta u Srbiji.

Akademija strukovnih studija – Predstavlja samostalnu visokoškolsku ustanovu, koja kroz svoj rad spaja istraživački, obrazovni, stručni i umetnički rad, kao delove posebnog procesa visokog obrazovanja. Na akademiji strukovnih studija mogu se odvijati programi osnovnih strukovnih i specijalističkih strukovnih studija. Visokoškolska ustanova stiče status akademije strukovnih studija ukoliko u najmanje tri polja ostvaruje najmanje pet akreditovanih studijskih programa na strukovnim studijama.

Visoka škola – Definiše se kao samostalna visokoškolska ustanova na kojoj se odvijaju akademske, osnovne, specijalističke i diplomske studije iz jedne ili više oblasti.

Visoka škola strukovnih studija – Predstavlja samostalnu visokoškolsku ustanovu na kojoj se odvijaju osnovne i specijalitičke strukovne studije iz jedne ili više oblasti.

Pogledajte spisak državnih visokih i privatnih visokih škola u Srbiji.

Fakulteti i umetničke akademije nisu samostalne visokoškolske ustanove, dok ostale navedene ustanove to jesu.