Back to homepage

Studentski centar Novi Sad – Domovi i menze

SC Novi Sad - znak-logotipAdresa: Dr Sime Miloševića 4
Telefon: 021/450-300
Website: www.scns.rs
Email: [email protected]

Studentski centar ”Novi Sad” je ustanova zadužena za smeštaj i ishranu studenata Univerziteta u Novom Sadu. Osnovan je 1979. godine. Danas u sastavu ovog centra rade tri studentska restorana i deset studentskih domova.

Domovi u Novom Sadu

Studentski domovi u Novom Sadu su zaduženi za smeštaj studenata. U njima mogu stanovati studenti koji se finansiraju iz budžeta, a ako ostane slobodnih mesta i samofinansirajući studenti. Studentima prve godine za konkurisanje je bitan prosek iz srednje škole, a studentima ostalih godina prosek u toku studija. Pored proseka kao kriterijum za rangiranje se uzima i prihod po članu domaćinstva.

Menze u Novom Sadu

U studentskim restoranima (menzama) u Novom Sadu uglavnom se hrane studenti koji se finansiraju iz budžeta. Samofinansirajući studenti takođe imaju pravo da se hrane u menzi, ali moraju plaćati pune cene obroka. Da bi mogli da koriste usluge menze studenti moraju imati studentsku karticu (ISIC) i žeton za korišćenje pribora za jelo. Obroci se moraju uplaćivati unapred, a količina koja se može kupiti je ograničena brojem dana u mesecu. Kupljeni obroci koji nisu potrošeni se mogu preneti u sledeći mesec.