Back to homepage

Studentski centar Kragujevac – Domovi i menze

studentski centar kragujevacAdresa: Radoja Domanovića 1
Telefon: 034/336-065
Website: www.studentskicentar-kg.rs
Email: [email protected]

Studentski centar ”Kragujevac” je ustanova koja se bavi smeštajem i ishranom studenata Univerziteta u Kragujevcu. Oni na raspolaganju imaju stručne službe smeštaja i ishrane, koje rade kao samostalne organizacione celine. Centar se bavi i komercijalnim delatnostima, pre svega ugostiteljskim.

U sastavu studentskog centra radi i služba ishrane. Opremljena je profesionalnim ugostiteljskim uređajima i poseduje moderne kapacitete za pripremu i posluživanje obroka. Sanitarni i higijenski uslovi su kontrolisani od strane kragujevačkog Instituta za javno zdravlje.

Domovi u Kragujevcu

Studentski domovi u Kragujevcu su zaduženi za smeštaj studenata. U njima mogu stanovati studenti koji se finansiraju iz budžeta, a ako ostane slobodnih mesta i samofinansirajući studenti.

Studentima prve godine za konkurisanje je bitan prosek iz srednje škole, a studentima ostalih godina prosek u toku studija. Pored proseka kao kriterijum za rangiranje se uzima i prihod po članu domaćinstva.

Menze u Kragujevcu

  • Restoran doma ”Vita Janić” (Paviljon I)

  • Restoran doma ”Sloboda” (Paviljon III)

  • Restoran na Ekonomskom fakultetu

  • Restoran na Fakultetu medicinskih nauka

  • Restoran u objektu Kliničkog centra

U studentskim restoranima (menzama) u Kragujevcu uglavnom se hrane studenti koji se finansiraju iz budžeta. Samofinansirajući studenti takođe imaju pravo da se hrane u menzi, ali moraju plaćati pune cene obroka. Da bi mogli da koriste usluge menze studenti moraju imati studentsku karticu (ISIC) i žeton za korišćenje pribora za jelo.

Obroci se moraju uplaćivati unapred, a količina koja se može kupiti je ograničena brojem dana u mesecu. Kupljeni obroci koji nisu potrošeni se mogu preneti u sledeći mesec.