Back to homepage

Specijalističke studije – Fakulteti i visoke škole

Specijalističke studije mogu se pohađati u okviru fakulteta ili visokih škola u zavisnosti da li su one akademske ili strukovne specijalističke studije.

Student koji završi specijalističke akademske studije u trajanju od najmanje jedne godine, stiče najmanje 60 EPSB i dobija naziv specijalista (npr. specijalista geograf).

Student koji završi specijalističke strukovne studije u trajanju od najmanje godinu dana stiče dodatnih 60 ESPB (ukupno 240 ESPB) i dobija stručni naziv “specijalista” (npr. specijalista strukovni geograf) sa naznakom zvanja drugog stepena strukovnih studija – professional master.

Specijalističke studije u Srbiji – privatne

PREDSTAVITE SPECIJALISTIČKE STUDIJE NA NAŠEM PORTALU

DETALJNIJE

Specijalističke studije u Srbiji – državne

PREDSTAVITE SPECIJALISTIČKE STUDIJE NA NAŠEM PORTALU

DETALJNIJE