Back to homepage

Studentske organizacije

Studentske organizacije svoju oblast delovanja usmeravaju na fakultetski, univerzitetski ili nacionalni nivo. Primarni cilj ovakvog tipa organizacija je zaštita prava studenata.

Studentske organizacije i njeni članovi zastupaju interese svih studenata kako bi se unapredili uslovi studiranja. Često se delovanje ovih organizacija odnosi i na unašređenje društvenog života samih studenata, organizovanjem predavanja, seminara, konferencija i sličnih aktivnosti.

Spisak svih studentskih organizacija u Srbiji:

Beograd

Studentska unija Srbije

 • Adresa: Kamenička 6, Beograd
 • Telefon: 011/3067-741
 • Website: www.sus.org.rs

Evropski studentski forum – AEGEE Beograd

AIESEC Srbija

Udruženje studenata elektrotehnike Evrope – EESTEC LK Beograd

 • Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 73, Beograd
 • Telefon: 011/3218-429
 • Website: www.eestec.etf.rs

Tempus kancelarija u Srbiji

 • Adresa: Knjeginje Zorke 77, Beograd
 • Telefon: 011/33-42-430
 • Website: www.tempus.ac.rs

Studentski centar Beograd

Savez studenata Beograda

 • Adresa: Balkanska 4/III, Beograd
 • Telefon: 011/361-0-316
 • Website: www.ssb.org.rs

Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda

Fonis – Udruženje studenata informatike Fakulteta organizacionih nauka

 • Adresa: Jove Ilića 154, Beograd
 • Telefon: 011/3950-860
 • Website: www.fonis.rs

Klub studenata Fakulteta Bezbednosti

 • Adresa: Gospodara Vučića 50, Beograd
 • Telefon: 011/6451-963
 • Website: www.baza.ksfb.rs

Marketing radionica Ekonomskog fakulteta

Savez studenata Saobraćajnog fakulteta

Studentski Parlament Elektrotehničkog fakulteta

Studentska unija Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu

Studentska unija Matematičkog fakulteta u Beogradu

 • Adresa: Studentski Trg 16, Beograd
 • Telefon: 011/202-7855
 • Website: www.matf.bg.ac.rs

Studentska unija Ekonomskog fakulteta u Beogradu

 • Adresa: Kamenička 6/II, Beograd
 • Telefon: 011/302-1165
 • Website: www.suef.org.rs

Univerzitetski sportski savez

Studentska unija Fakulteta političkih nauka

Kancelarija za mlade

Udruženje studenata geodezije Građevinskog fakulteta

Studentski kulturni centar

 • Adresa: Kralja Milana 48, Beograd
 • Telefon: 011/26-94-944
 • Website: www.skc.org.rs

Novi Sad

Univerzitet u Novom Sadu

 • Adresa: Dr Zorana Đinđića bb, Novi Sad
 • Telefon: 021/485-2000
 • Website: www.uns.ac.rs

Savez studenata Filozofskog fakulteta

Volonterski centar Vojvodine

Savez studenata Fakulteta tehničkih nauka

 • Adresa: Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
 • Telefon: 021/450-810
 • Website: www.ftn.uns.ac.rs

Studentska unija Tehnološkog fakulteta

Savez studenata Medicinskog fakulteta

Studentska asocijacija Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja

Savez studenata Tehnološkog Fakulteta

Društvo mladih istraživača Branislav Bukurov

Studentski centar Novi Sad

 • Adresa: Dr Sime Miloševića 4, Novi Sad
 • Telefon: 021/450-300
 • Website: www.scns.rs

Savez studenata Pravnog fakulteta

 • Adresa: Trg Dositeja Obradovića 1, Novi Sad
 • Telefon: 021/485-3127
 • Website: www.pf.uns.ac.rs

Niš

Univerzitet u Nišu

 • Adresa: Univerzitetski trg 2, Niš
 • Telefon: 018/257970
 • Website: www.ni.ac.rs

Savez studenata Univerziteta u Nišu

Studentska asocijacija Nova Niš

Studentski inovacioni centar Elektronskog fakulteta (SICEF)

Savez Studenata Medicinskog fakulteta Niš

 • Adresa: Bulevar dr Zorana Đinđića 81, Niš

Klub studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu

Univerzitetski sportski savez Niša

 • Adresa: Šumatovačka b.b, Niš
 • Telefon: 018/523-364
 • Website: www.ussn.org.rs