Back to homepage

Master studije u Beogradu

U zavisnosti od ustanove, master studije mogu biti u trajanju 1 ili 2 godine. Svaka završena godina na master studijama, donosi studentu novih 60 ESPB. Spisak privatnih i državnih fakulteta na kojima se mogu pohađati master studije u Beogradu:

Master studije Beograd – privatni fakulteti

PREDSTAVITE MASTER STUDIJE NA NAŠEM PORTALU

DETALJNIJE

 • Arhitektonski fakultet
 • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Fakultet muzičke umetnosti
 • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 • Filološki fakultet
 • Građevinski fakultet
 • Medicinski fakultet
 • Saobraćajni fakultet
 • Učiteljski fakultet
 • Biološki fakultet
 • Fakultet bezbednosti
 • Fakultet organizacionih nauka

 • Fakultet veterinarske medicine
 • Filozofski fakultet
 • Hemijski fakultet
 • Pravni fakultet
 • Stomatološki fakultet
 • Vojna akademija
 • Ekonomski fakultet
 • Fakultet dramskih umetnosti
 • Fakultet političkih nauka
 • Fakultet za fizičku hemiju
 • Fizički fakultet
 • Mašinski fakultet
 • Kriminalističko policijska akademija

 • Pravoslavni bogoslovski fakultet
 • Poljoprivredni fakultet
 • Šumarski fakultet
 • Vojnomedicinska akademija
 • Elektrotehnički fakultet
 • Fakultet likovnih umetnosti
 • Fakultet primenjenih umetnosti
 • Farmaceutski fakultet
 • Geografski fakultet
 • Matematički fakultet
 • Rudarsko-geološki fakultet
 • Tehnološko-metalurški fakultet

Pogledajte još