Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u školskoj 2020/2021. godini upisuje 700 studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija na studijske programe:

Naziv studijskog programa Upisna kvota
 Audio i video tehnologije
80
 Automatika i sistemi upravljanja vozilima
80
 Ekološki inženjering
40
 Elektronika i telekomunikacije
80
 Informacioni sistemi
80
 Nove energetske tehnologije
80
 Nove računarske tehnologije
140
 Računarska tehnika
120

Materijal za pripremu prijemnog ispita za upis na osnovne strukovne studije

Zadatke za prijemni ispit iz oblasti Matematike kandidati mogu vežbati i pomoću Zbirke zadataka sa prijemnih ispita, koja se može kupiti na Skriptarnici Škole.

  • Video materijale za pomoć u pripremi za prijemni ispit iz oblasti Matematike možete pogledati na linku OVDE >>>.
  • Zadatke za prijemni ispit iz oblasti Osnova informaciono komunikacionih tehnologija kandidati mogu vežbati pomoću baze pitanja (PDF).
  • Kandidati se za prijemni ispit mogu pripremati i korišćenjem online platforme za rešavanje testova, kojoj možete pristupiti na linku OVDE>>>.

Master strukovne studije

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u školskoj 2020/2021. godini upisuje 102 studenata u prvu godinu master strukovnih studija na studijske programe:

Naziv studijskog programa Upisna kvota
 Elektrotehničko inženjerstvo
34
 Multimedijalno inženjerstvo
34
 Računarsko inženjerstvo
34

Pogledajte još