Back to homepage

Automatika i sistem upravljanja vozilima

Opšte informacije

Sve aktivnosti studenta boduju se po Evropskom sistemu za prenos kredita (ESPB), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), tako da svaki semestar nosi 30 ESPB bodova. Osnovne strukovne studije traju tri godine, odnosno šest semestara i nose 180 ESPB bodova.Studije su realizovane u obliku klasične nastave (face-to-face) na srpskom jeziku. Studijski program se ostvaruje u okviru polja Tehničko-tehnoloških nauka, stručna oblast Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo.

Kvalifikacija

Nakon završenih osnovnih strukovnih studija student stiče zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva. Prema Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (NOKS), završavanjem osnovnih strukovnih studija stiče se šesti nivo, podnivo jedan (nivo 6.1). Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 4 NOKS-a i položena opšta, stručna odnosno umetnička matura.

Nastava i ispiti

Nastava se izvodi po jednosemestralnim predmetima. Aktivnosti studenta tokom semestra (predispitne obaveze), kao što su kolokvijumi, seminarski rad i domaći zadaci, se boduju. Srazmera broja poena stečenih u predispitnim obavezama i na ispitu utvrđena je za svaki predmet pojedinačno, pri čemu predispitne obaveze učestvuju sa najmanje 30, a najviše 70 poena. Finalni ispiti se polažu u Školi u odgovarajućim ispitnim rokovima, a to su: januarski, februarski, junski, septembarski i oktobarski. Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena, pri čemu je za ocenu šest potrebno ostvariti najmanje 51 poen, ocenu sedam 61 poen, ocenu osam 71, ocenu devet 81 i ocenu deset 91 poen.

Ciljevi i ishodi

Studijski program Automatika i sistemi upravljanja vozilima ima za cilj da osposobi studente za korišćenje i primenu naprednih tehnologija za projektovanje, realizaciju, ispitivanje, eksploataciju i održavanje procesa i sistema u industriji i na vozilima.

Ciljevi studijskog programa Automatika i sistemi upravljanja vozilima su:

  • da doslednom primenom evropskih i svetskih standarda organizuje visokokvalitetne studije iz oblasti automatike i sistema upravljanja vozilima;
  • da se obrazovni proces odvija po studijskom programu i nastavnim metodama koji se neprestano inoviraju;
  • da studenti ovladaju najaktuelnijim znanjima, umećima i veštinama iz ove oblasti, da se osposobe za kreativan rad i time steknu sigurnu osnovu za uspešno zapošljavanje.

Savladavanjem studijskog programa Automatika i sistemi upravljanja vozilima student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti:

  • da prati i primenjuje novine u struci (sticanje znanja iz opšte obrazovnih predmeta i savremenih oblasti automatike i računarstva omogućavaju da se sa uspehom prate oblasti savremene automatizacije i računarski upravljanih procesa, kao i sistema upravljanja u vozilima);
  • da razvija veština i spretnosti u upotrebi znanja (osposobljavanje za projektovanje,realizaciju i održavanje procesa i sistema automatizacije);
  • da upotrebljava informaciono-komunikacionu tehnologiju u ovladavanju znanjima iz odgovarajućeg područja (upotreba znanja o korišćenju računarske tehnologije i uređaja, sa opštim i specifičnim aplikativnim softverom, normama, pravilima i standardima u lokalizaciji i otklanjanju kvarova, kao i principima rada i zahtevima različitih elektro-mašinskih sistema u procesima i na vozilima);
  • da projektuje i organizuje radne procese, da projektuje i donosi operativne odluke o obimu, opravdanosti i praćenju poslovanja srednjih i malih preduzeća, auto kuća, specijalizovanih servisa, itd;
  • da učestvuje u timskom radu i bude punopravni član stručnog i poslovnog tima;
  • da može nastaviti dalje usavršavanje na specijalističkim studijama.

Nastavak studija

Nakon završenih osnovnih strukovnih studija, student može da se upiše na specijalističke strukovne studije ili na master strukovne studije.