Back to homepage

Nove računarske tehnologije

Opšte informacije

Sve aktivnosti studenta boduju se po Evropskom sistemu za prenos kredita (ESPB), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), tako da svaki semestar nosi 30 ESPB bodova. Osnovne strukovne studije traju tri godine, odnosno šest semestara i nose 180 ESPB bodova.Studije su realizovane u obliku klasične nastave (face-to-face) na srpskom jeziku. Studijski program se ostvaruje u okviru polja Tehničko-tehnoloških nauka, stručna oblast Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo.

Kvalifikacija

Nakon završenih osnovnih strukovnih studija student stiče zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva. Prema Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (NOKS), završavanjem osnovnih strukovnih studija stiče se šesti nivo, podnivo jedan (nivo 6.1). Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 4 NOKS-a i položena opšta, stručna odnosno umetnička matura.

Nastava i ispiti

Nastava se izvodi po jednosemestralnim predmetima. Aktivnosti studenta tokom semestra (predispitne obaveze), kao što su kolokvijumi, seminarski rad i domaći zadaci, se boduju. Srazmera broja poena stečenih u predispitnim obavezama i na ispitu utvrđena je za svaki predmet pojedinačno, pri čemu predispitne obaveze učestvuju sa najmanje 30, a najviše 70 poena. Finalni ispiti se polažu u Školi u odgovarajućim ispitnim rokovima, a to su: januarski, februarski, junski, septembarski i oktobarski. Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena, pri čemu je za ocenu šest potrebno ostvariti najmanje 51 poen, ocenu sedam 61 poen, ocenu osam 71, ocenu devet 81 i ocenu deset 91 poen.

Ciljevi i ishodi

Studijski program Nove računarske tehnologije ima za cilj da osposobi studente za korišćenje i razvijanje tehnologija u oblastima programiranja, umrežavanja, baza podataka i multimedija.

Ciljevi studijskog programa Nove računarske tehnologije su:

 • da pripremi stručnjake u oblasti računarskih tehnologija za uspešne i produktivne nosioce struke u privredi, javnim preduzećima, državnim organima, zdravstvu i obrazovnim institucijama, sposobne da doprinesu
 • da pruži veštine i znanja potrebna u oblastima oslonjenim na računarske tehnologije, kao i za nastavak istraživanja i studija u ovoj oblasti.

Savladavanjem studijskog programa Nove računarske tehnologije, student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti:

 • da obezbedi kompetencije za prihvatanje inovacija u svim pravcima daljeg razvoja računarskih tehnologija;
 • umeće učenja, organizacije vremena za učenje, izdvajanja korisnih informacija iz obilja informacija na internetu i van njega, analize i primene informacija, kao i samoprovere znanja u izabranoj oblasti;
 • da obezbedi kompetencije za poslovnu komunikaciju i izražavanje kreativnih ideja;
 • da obezbedi kompetencije za komunikaciju, timski i individualan rad u struci;
 • da obezbedi kompetencije za celoživotno učenje u izabranoj oblasti;
 • da razvija i održava softver, koristeći aktuelne programske jezike, razvojna okruženja i alate, pod aktuelnim operativnim sistemima;
 • da projektuje i održava informacione sisteme, njihove baze podataka i aplikacije za upravljanje bazama podataka;
 • da projektuje, instalira i održava računarske mreže;
 • da razvija multimedijalne sadržaje i alate za razvoj ovih sadržaja;
 • da učestvuje u daljem razvoju savremenih računarskih informaciono komunikacionih tehnologija: internet, veb, mobilnih i inteligentnih tehnologija.

Nastavak studija

Nakon završenih osnovnih strukovnih studija, student može da se upiše na specijalističke strukovne studije ili na master strukovne studije.