Back to homepage

Računarska tehnika

Opšte informacije

Sve aktivnosti studenta boduju se po Evropskom sistemu za prenos kredita (ESPB), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), tako da svaki semestar nosi 30 ESPB bodova. Osnovne strukovne studije traju tri godine, odnosno šest semestara i nose 180 ESPB bodova.Studije su realizovane u obliku klasične nastave (face-to-face) na srpskom jeziku. Studijski program se ostvaruje u okviru polja Tehničko-tehnoloških nauka, stručna oblast Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo.

Kvalifikacija

Nakon završenih osnovnih strukovnih studija student stiče zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva. Prema Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (NOKS), završavanjem osnovnih strukovnih studija stiče se šesti nivo, podnivo jedan (nivo 6.1). Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 4 NOKS-a i položena opšta, stručna odnosno umetnička matura.

Nastava i ispiti

Nastava se izvodi po jednosemestralnim predmetima. Aktivnosti studenta tokom semestra (predispitne obaveze), kao što su kolokvijumi, seminarski rad i domaći zadaci, se boduju. Srazmera broja poena stečenih u predispitnim obavezama i na ispitu utvrđena je za svaki predmet pojedinačno, pri čemu predispitne obaveze učestvuju sa najmanje 30, a najviše 70 poena. Finalni ispiti se polažu u Školi u odgovarajućim ispitnim rokovima, a to su: januarski, februarski, junski, septembarski i oktobarski. Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena, pri čemu je za ocenu šest potrebno ostvariti najmanje 51 poen, ocenu sedam 61 poen, ocenu osam 71, ocenu devet 81 i ocenu deset 91 poen.

Ciljevi i ishodi

Studijski program Računarska tehnika ima za cilj da osposobi studente za razvoj i održavanje hardvera, softvera, računarskih mreža i informacionih sistema.

Ciljevi studijskog programa Računarska tehnika su:

 • da se osposobi stručni kadar za individualan i timski rad, i steknu potrebna znanja i veštine u oblasti računarske tehnike, za potrebe:
 • privrede, javnih preduzeća, zdravstva i obrazovanja, u razvoju i održavanju hardvera i softvera, realizaciji i održavanju informacionih i računarskih sistema i računarskih mreža.
 • za dalje usavršavanje u toj oblasti.

Savladavanjem studijskog programa Računarska tehnika, student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti:

 • da obezbedi kvalitetno opšte, kao i profesionalno obrazovanje iz oblasti računarske tehnike;
 • da osposobi za razvijanje i održavanje hardvera, softvera, računarskih mreža, sistema za zaštitu i informacionih sistema;
 • da omogući razvijanje kreativnosti u radu;
 • da pruži solidnu osnovu za dalje usavršavanje u struci;
 • da poznaje i razume struku i primenjuje stečena znanja u praksi;
 • efikasno rešava konkretne probleme u praksi;
 • razvija intelektualne sposobnosti;
 • da povezuje znanja iz svoje stručne oblasti sa znanjima iz različitih oblasti projektovanjem hardvera i softvera;
 • da projektuje, realizuje i održava informacione sisteme;
 • da projektuje, instalira i održava računarske mreže;
 • primenjuje mehanizme i algoritame za zaštitu podataka.

Nastavak studija

Nakon završenih osnovnih strukovnih studija, student može da se upiše na specijalističke strukovne studije ili na master strukovne studije.