Back to homepage

Elektronika i telekomunikacije

Opšte informacije

Sve aktivnosti studenta boduju se po Evropskom sistemu za prenos kredita (ESPB), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), tako da svaki semestar nosi 30 ESPB bodova. Osnovne strukovne studije traju tri godine, odnosno šest semestara i nose 180 ESPB bodova.Studije su realizovane u obliku klasične nastave (face-to-face) na srpskom jeziku. Studijski program se ostvaruje u okviru polja Tehničko-tehnoloških nauka, stručna oblast Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo.

Kvalifikacija

Nakon završenih osnovnih strukovnih studija student stiče zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva. Prema Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (NOKS), završavanjem osnovnih strukovnih studija stiče se šesti nivo, podnivo jedan (nivo 6.1). Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 4 NOKS-a i položena opšta, stručna odnosno umetnička matura.

Nastava i ispiti

Nastava se izvodi po jednosemestralnim predmetima. Aktivnosti studenta tokom semestra (predispitne obaveze), kao što su kolokvijumi, seminarski rad i domaći zadaci, se boduju. Srazmera broja poena stečenih u predispitnim obavezama i na ispitu utvrđena je za svaki predmet pojedinačno, pri čemu predispitne obaveze učestvuju sa najmanje 30, a najviše 70 poena. Finalni ispiti se polažu u Školi u odgovarajućim ispitnim rokovima, a to su: januarski, februarski, junski, septembarski i oktobarski. Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena, pri čemu je za ocenu šest potrebno ostvariti najmanje 51 poen, ocenu sedam 61 poen, ocenu osam 71, ocenu devet 81 i ocenu deset 91 poen.

Ciljevi i ishodi

Studijski program Elektronika i telekomunikacije ima za cilj da osposobi studente za izgradnju, instalaciju, ispitivanje, eksploataciju i projektovanje uređaja, podsistema i sistema u oblasti elektronike i telekomunikacija.

Ciljevi studijskog programa Elektronika i telekomunikacije su:

 • da se osposobi stručni kadar u oblasti elektronike i telekomunikacija za potrebe:
 • proizvodnih preduzeća, na poslovima razvoja, proizvodnje i održavanja;
 • institucija vanprivrednih delatnosti, na poslovima izbora pri nabavci i održavanju elektronske opreme;
 • javnih preduzeća u eksploataciji i održavanju.

Savladavanjem studijskog programa Elektronika i telekomunikacije, student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti:

 • da ovlada bazičnim znanjima u oblastima elektronike, informacionih i komunikacionih tehnologija;
 • da razvije sposobnost razumevanja sistema i savremenih tehnologija, kao i sposobnost primene razvijenih znanja u oblasti savremenih elektronskih i komunikacionih sistema za potrebe privrede i industrije;
 • da ovlada najaktuelnijim znanjima, umećima i veštinama,da se osposobi za kreativan rad i time stekne sigurnu osnovu za uspešno zapošljavanje;
 • da se osposobi za realizaciuju i održavanje uređaja, sistema i podsistema iz oblasti elektronike i telekomunikacija;
 • razvoj kreativnosti i sklonosti ka timskom radu u struci;
 • razvoj kompetencija kao što su spremnost da se stalno ide ukorak s razvojem i primenom novih tehnologija u oblasti elektronike i telekomunikacija i da se učestvuje u daljem razvoju ovih tehnologija;
 • sticanje osnove za dalje usavršavanje i praktičan rad u struci.

Nastavak studija

Nakon završenih osnovnih strukovnih studija, student može da se upiše na specijalističke strukovne studije ili na master strukovne studije.