Back to homepage

Studijski programi

Audio i video tehnologije

Studijski program Audio i video tehnologije ima za cilj da osposobi studente za obavljanje poslova u oblasti audio i video tehnike i uslužnih delatnosti u oblasti multimedija.

Automatika i sistemi upravljanja vozilima

Studijski program Automatika i sistemi upravljanja vozilima ima za cilj da osposobi studente za korišćenje i primenu naprednih tehnologija za projektovanje, realizaciju, ispitivanje, eksploataciju i održavanje procesa i sistema u industriji i na vozilima.

Ekološki inženjering

Studijski program Ekološki inženjering ima za cilj da osposobi studente za obavljanje poslova koji se odnose na upravljanje otpadom, održivi razvoj, monitoring i zaštitu životne sredine korišćenjem novih tehnologija.

Elektronika i telekomunikacije

Studijski program Elektronika i telekomunikacije ima za cilj da osposobi studente za izgradnju, instalaciju, ispitivanje, eksploataciju i projektovanje uređaja, podsistema i sistema u oblasti elektronike i telekomunikacija.

Informacioni sistemi

Studijski program Informacioni sistemi ima za cilj da osposobi studente za projektovanje, realizaciju i primenu informacionih sistema, kao i primenu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovanju.

Nove energetske tehnologije

Studijski program Nove energetske tehnologije ima za cilj da osposobi studente za obavljanje poslova održavanja, eksploatacije i projektovanja u elektroenergetskim sistemima i pogonima primenom savremenih energetskih i informacionih tehnologija.

Nove računarske tehnologije

Studijski program Nove računarske tehnologije ima za cilj da osposobi studente za korišćenje i razvijanje tehnologija u oblastima programiranja, umrežavanja, baza podataka i multimedija.

Računarska tehnika

Studijski program Računarska tehnika ima za cilj da osposobi studente za razvoj i održavanje hardvera, softvera, računarskih mreža i informacionih sistema.

Pogledajte još