Dodeljene stipendije programa “Pokreni se za nauku”

28/05/2016 08:54

Dodeljene stipendije programa “Pokreni se za nauku”

U okviru nacionalnog projekta “Pokreni se za nauku” Centra za razvoj liderstva, a uz podršku kompanije Filip Moris, dodeljene su stipendije mladim naučnicima.

Iako je prvobitno trebalo da bude podeljeno pet stipendija, ovaj broj je povećan na osam zbog kvaliteta naučnih radova koji su pristigli na konkurs ove godine.

Mladim naučnicima dodeljene su stipendije u iznosu od 600.000 dinara za realizaciju naučnih istraživanja u oblasti medicinskih i prirodnih nauka.

Stipendije programa “Pokreni se za nauku” dobili su zaposleni u naučnim ustanovama u Srbiji, koji su doktorirali posle 1. januara 2009. godine, a koji su radili naučne radove iz oblasti medeicine, farmacije, biologije, hemije, kao i multidisciplinarna istraživanja.

Ove godine stipendije su dobili:

  • Ana Đorđević – zaposlena na Institutu za biološka istraživanja “Siniša Stanković” Univerziteta u beogradu, koja je radila istraživanje “Glukokortikoidna signalizacija i inflamacija u ćelijskim linijama humanih adipocita tretiranih fruktozom” sa ciljem da se pronađu molekularni mehanizmi koji bi mogli da spreče razvoj gojaznosti.
  • Ljubica Vučićević – sa Instituta za biološka istraživanja “Siniša Stanković” Univerziteta u Beogradu, koja je radila istraživanje “Modulacija intracelularnog energetskog senzora i njegovog signalnog puta, kao i autofagije u in vitro modelu ishemijskog moždanog udara” sa ciljem da se istraži proces autofagije, odnosno proces samoizleženja organizma prilikom moždanog udara.
  • Jelena Krstić – zaposlena na Institutu za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu, koja je radila istraživanje “Uloga energetskog metabolizma u plastičnosti mezenhimskih matičnih ćelija” sa ciljem da se pronađu moguće modifikacije usled kojih bi se dobile ćellije koje bi se koristile za lečenje različitih bolesti ili oštećenja.
  • Filip Bihelović – zaposlen na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji je radio istraživanje “Totalna sinteza i biološka aktivnost derivata alstoskolarisina A” sa cilje, boljeg razumevanja nastanka neurodegenerativnih oboljenja kao što su Parkinsonova bolest, Alchajmer, ALS, Haningtonova bolest…
  • Bojan Božić – sa Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je radio istraživanje Sinteza i karakterizacija polimernih skafolda. Ideja istraživanja je kreiranje materijala koji bi predstavljao zamenu za tkiva i predstavljao potencijalni nosač u koji bi se implementirale odgovarajuće ćelije, a kao takav, sistem bi se uneo u organizam”, a za primer je dao kost ili hrskavicu.
  • Aleksandar VeselinovićMedicinski fakultet Univerziteta u Nišu, koji je radio istraživanje “In silico dizajn, sinteza i farmakološka procena derivata borne kiseline kao potentnih inhibitora β-1”, koje za cilj ima dobijanje enzima koji bi sprečio otpornost bakterija na antibiotike.
  • Vladislav Volarević – zaposlen na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, čije istraživanje nosi naziv “Uloga mezenhimalnih maticnih celija u akutnom ostecenju jetre”, a koje se bavi terapijskom primenom matičnih ćelija za lečenje akutnog oštećenja jetre koja je u više od 90 procenata smrtonosna bolest.
  • Marija Lesjak – zaposlena na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, čije se istraživanje naziva “Da li su polifenoli inhibitori apsorbcije gvožđa? “, a koje za fokusi ima otkrivanje namirnica koje pospešuju apsorpciju gvožđa, a krajnji ishod je predlog dijeta, odnosno predlog ishrane za osobe koje boluju od anemije.
    Do sada je u okviru programa „Pokreni se za budućnost” i „Pokreni se za posao” , kompanija Filip Moris dodelila 369 stipendije, 490 startup donacija i realizovala 89 projekata koji su doprineli razvoju lokalnih zajednica i društva u celini.
28/05/2016 08:54

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments