Nestajanje jezika

03/04/2015 16:47

Nestajanje jezika

Lingvisti su procenili da svakog dana nestane po jedan jezik, a prognoza je da će do kraja 21. veka nestati čak i do 90 odsto svetskih jezika.

Najugroženiji su oni jezici koji imaju mali broj govornika, a ima ih dosta koje govori samo nekoliko stotina ili čak desetina ljudi. Takođe, ugroženi su i jezici koji pripadaju malim zajednicama koje nisu civilizovane i koje nemaju svoje institucije.

Evropsku povelju o regionalnim i manjinskim jezicima Srbije je ratifikovala 2006. godine. Prema proceni, manjinskim jezicima u našoj državi ne preti odumiranje, ali u mnogim delovima Evrope i sveta, drugačija je situacija sa jezicima manjina.

Iako prvenstveno jezicima manjih zajednica preti odumiranje, trebalo bi obratiti pažnju i na jezike koji imaju veći broj govornika. Tako se domaći lingvisti zalažu i za razvijanje srpskog jezika, jezičke kulture i očuvanje trdicije uz pomoć jezika. Lingvisti smatraju da su nam potrebna nova izdanja pravopisa, rečnika i drugih normativnih priručnika.

S obzirom na to da je engleski najuticajniji jezik u celom svetu, ugrožen je i srpski jezik, pored jezika sa dugom tradicijom, kao što su francuski, italijanski ili nemački.

Prema proceni stručnjaka, nije baš realno da će se na celom svetu govoriti jedan jezik, ali isto tako smatraju i da bi trebalo da obratimo više pažnju na održavanje kulture jezika i pismenosti, u čemu škola ima veliku ulogu koja bi trebalo da bude i značajnija.

03/04/2015 16:47

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments