Kriterijum za zapošljavanje – talenat, a ne diploma

21/09/2015 11:09

Kriterijum za zapošljavanje – talenat, a ne diploma

U Velikoj Britaniji najveći broj univerzitetskih apsolvenata zapošljava revizorska kuća “Ernst i Jang”, ali oni sada imaju nove kriterijume pri zapošljavanju.

Ova kompanija je najavila da će ukinuti kriterijum stepena stručne spreme prilikom zapošljavanja novih kandidata, jer “nema dokaza da odbar uspeh na fakultetu podrazumeva i uspeh u kasnijem životu“.

Cilj revizorske kuće “Ernst i Jang” je da pruže šansu talentovanim pojedincima, bez obzira na to kakve su do sada rezultate u školovanju ili zaposlenju imali.

Prilikom zapošljavanja po novim kriterijumima, kompanija će koristiti online testove kojima će procenjivati moguće kandidate za posao.

Do sada je stepen akademske kvalifikacije bio ključan za zaposlenje u “Ernst i Jang”, a od sada neće predstavljati prepreku, iako će i dalje ostati značajan činilac prilikom procene kandidata.

Kompanija “Ernst i Jang” svake godine zaposli 200 diploimiranih studenata, što je čini petom kompanijom na spisku onih koji zapošljavaju apsolvente u Velikoj Britaniji.

Do sada je “Prajsvoterhaus Kupers” prestao da kao kriterijum koristi sistem bodovanja britanskog Servisa za prijem na univerzitete i koledže. Ova kompanija veruje da obraćanje pažnje na rezultate znači da poslodavac može da ostane bez pravih talenata koji možda dolaze iz siromašnijih sredina koji u školi mogu pokazati slabiji uspeh.

Prema istraživanjima, deca iz bogatijih sredina, čak i ako nisu akademski nadarena, imaju 35 odsto veće šanse da dobiju visoko plaćen posao, nego inteligentni siromašni mladi ljudi. Upravo je ovo način da se ova statistika promeni.

21/09/2015 11:09

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments