Akreditacija za 10 Univerziteta, još 8 čeka rezultate Komisije

09/01/2015 11:38

Akreditacija za 10 Univerziteta, još 8 čeka rezultate Komisije

Uverenja o akreditaciji dobilo je šest državnih i četiri privatna univerziteta, od kojih je jedan po prvi put. Kriterijumi za odluku Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta rada visokoškolskih ustanova, sada su stroži jer je Komisija postala član Evropskog registra osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju.

Univerzitet koji želi da bude akreditovan mora da ispuni uslov da najmanje tri fakulteta različitih naučnih oblasti u njegovom sastavu budu akreditovani.

“Sistem upravljanja kvalitetom nije još u potpunosti zaživeo na univerzitetu. Ali dobro, to je proces koji traje. Engleska je to uvodila više decenija. Mi ćemo u narednom periodu to još dorađivati”, rekla je prorektor Univerziteta u Beogradu Nada Kovačević.

Da bi jedan univerzitet bio akreditovan potrebno je da su u njegovom sastavu akreditovana najmanje tri fakulteta različitih naučnih oblasti. Za novi petogodišnji ciklus rada, Komisija za akreditaciju je dorađivala kriterijume, a fakulteti menjali i dopunjavali studijske programe.

Alfa univerzitet” je ovaj put dobio akreditaciju, nakon što je u predhodnom ciklusu bio odbijen.

Takođe, zahtev koji se mora ispuniti da bi akreditacija bila odobrena jeste i organizacija zajedničkih studijskih programa više univerziteta.

“Uglavnom su primedbe bile vezane za studijske programe u smislu za neke kurikulume ili da profesor koji je bio predviđen za taj predmet u svojim referencama nije potpuno odgovarajući, tako da su to bili neki sitni zahtevi na koje smo mogli da odovorimo i izmenimo”, kaže Gordana Đorđević, rektor “Alfa univerziteta”.

Ono što je Komisija do sada najviše zamerala fakultetima jeste standard za doktorske studije. Nužno je da doktorske disertacije budu dostupne i da budu javne.

Predsednik Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Endre Pap navodi da je registar nastavnika nužan i trebalo bi ga što pre napraviti.

“Komisija za akreditaciju je insistirala na tome na samom početku 2006. godine. I u okviruovog registra treba napraviti podregistar ključnih mentora za određene oblasti jer već u okolnim zemljama, Mađarskoj, Slovačkoj imaju posebne procedure za te ključne mentore i tek onda se može prići akreditaciji”, kaže Pap.

U Srbiji postoji još osam univerziteta koji čekaju akreditaciju, a da li će je dobiti biće poznato u aprilu mesecu ove godine.

Izvor: RTS

09/01/2015 11:38

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments