Back to homepage

Informacioni sistemi i tehnologije

Informacioni sistemi i tehnologije – 198 mesta (28 budžet + 170 samofinansiranje)

R.br. Šif. Pred. Naziv predmeta Sem. Broj časova ESPB
PRVA GODINA
1. 001 Ekonomija I 3+2+0

7

2.

002

Poslovna ekonomika

I

3+2+0

7

3.

147

Matematika

I

3+2+0

7

4.

520

Uvod u informacione sisteme i tehnologije

I

3+2+0

6

5.

507

Arhitektura računara i operativni sistemi

II

2+1+1

6

6.

378

Statistika

II

3+2+0

6

7.

459

Osnove programiranja

II

3+1+1

6

8.

262

Engleski jezik 1

II

3+2+0

5

9.

578

008

535

006

003

Izborni predmet 11.a. Internet servisi 1.b. Marketing 1.v. Pravo privrednih društava 1.g. Računovodstvo 1.d. Sociologija u biznisu

II

2+2+0

6

542 Stručna praksa

II

0+8 4

Fakultativni predmeti*

265

Nemački jezik 1

II

2+2

550

Španski jezik 1

II

2+2

Ukupno časova aktivne nastave

43

Ukupno ESPB

60

DRUGA GODINA

10.

016

Baze podataka

III

3+1+1 7

11.

007

Menadžment

III

3+2+0

6

12.

462

Objektno programiranje

III

3+1+1

7

13.

416

Engleski jezik 2

III

3+2+0

6

14.

576

483

024

Izborni predmet 2 2.a. Algoritmi i strukture podataka 2.b. E-uprava 2.v. Operaciona istraživanja

III

2+2+0

6

15.

538

Računarske mreže

IV

3+1+1

6

16.

015 Projektovanje informacionih sistema

IV

3+2+0

6

17.

060 Elektronsko poslovanje

IV

3+2+0

6

18.

517 512 Izborni predmet 3 3.a. Zaštita informacionih sistema 3.b. Grafički dizajn

IV

3+2+0

6

543

Stručna praksa 2

IV

0+8

4

Fakultativni predmeti*

397

Nemački jezik 2

III

2+2

551

Španski jezik 2

III,IV

2*(2+2)

Ukupno časova aktivne nastave

44

Ukupno ESPB

60

TREĆA GODINA

19.

519

Internet tehnologije (Angular)

V

3+1+1

7

20.

510

Veb dizajn

V

3+1+1

7

21.

464

Menadžment informacioni sistemi

V

3+2+0

7

22.

580 547 Izborni predmet 4 4.a. Upravljanje poslovnim procesima 4.b. Upravljanje softverskim projektima

V

3+2+0

7

23. 511 Veb programiranje VI 3+1+1

7

24. 534 Pravne osnove informacionih sistema VI 3+2+0

6

25. 577 096 098 581 Izborni predmet 5 5.a. Internet inteligentnih uređaja 5.b. Menadžment inovacija 5.v. Osiguranje 5.g. Preduzetništvo i biznis VI 3+2+0

6

26. 579 518 Izborni predmet 6 6.a. Sistemi poslovne inteligencije 6.b. Internet marketing VI 3+2+0

7

468 Stručna praksa i projektni rad VI 0+8 6

Ukupno časova aktivne nastave

40

Ukupno ESPB

60

* Ponuđeni fakultativni predmeti ne nose ESPB, ali se odslušani i položeni ispiti evidentiraju u Dodatku diplome.
Završetkom studijskog programa Informacioni sistemi i tehnologije osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni inženjer informacionih sistema i ukupno 180 ESPB.