Šta očekuje “večite studente” posle septembra?

08/09/2016 10:25

Šta očekuje “večite studente” posle septembra?

“Večitim” studentima se smatraju oni koji su osnovne studije upisali pre uvođenja “Bolonje” u sistem visokog obrazovanja, odnosno oni koji su studije započeli pre 2006. godine.

Upravo studenti sa ovim statusom imaju posebne uslove za završavanje studija. Naime, krajnji rok da završe osnovne studije na fakultetima i smerovima na kojima su započeli je 30. septembar 2016. godine.

Šta je sa “večitim” studentima koji ne završe u roku?

Studenti koji su studirali po starom sistemu, a još uvek nisu završili studiranje – mogu ih završiti do kraja septembra ili se prebaciti na neki od novih smerova koji se po planu i programu uklapaju sa onim što su prvenstveno upisali.

Ovo znači da će “večitim” studentima biti priznati ispiti koje su položili ranije, a koji se nalaze i okviru novog smera na koji su morali da se prebace, ali da će im biti poništeni svi oni ispiti koje su položili, a koji su u međuvremenu ukinuti ili im je promenjen naziv – pa će morati ponovo da plate i polažu.

Prelazak na “Bolonju” prilično skup!

S obzirom na to da je visokoškolski sistem obrazovanja od 2006. godine prešao na “Bolonju” svi koji su pre toga upisali morali su do sada ili završiti fakultet ili preći na novi sistem studiranja, koji sa sobom povlači i polaganja ispita koje ranije nisu imali, a najverovatnije i prebacivanje na drugi smer – jer je njihov inicijalni ugašen ili zastareo.

Upravo ovo prebacivanje na “Bolonju” može prilično da košta sve stare studente koji do kraja septembra meseca 2016. godine ne polože sve zaostale ispite, jer će se polaganje novih ispita plaćati po bodu, gde će svaki fakultet imati svoju “tarifu”.

Osim što će morati da polažu nove ispite, kojih može biti i 15, “večiti” studenti bi mogli da se vrate u klupe. U zavisnosti od toga koliko bi ispita morao da polaže, stari student može biti vraćen na neku od prethodnih godina studiranja, iako je po starom programu bio apsolvent pre kojim je bio samo diplomski ispit. Naravno, vraćanje na neku od prethodnih godina studiranja po bolonjskom sistemu znači i redovno prisustvo na predavanjima i vežbama, kao što to rade i sadašnji studenti.

Po “bolonji” svaka godina nosi 60 bodova, a fakulteti bod naplaćuju od 1.000 do 2.500 dinara. Pri tom bi studenti bili u samofinasirajučem statusu – dakle plaćali bi na sve ovo i školarinu.

S obzirom na to da ne postoji nadležni organ koji bi određivao koliko će bodovi da koštaju na kom fakultetu, ove visokoškolske ustanove o tome mogu samostalno da odlučuju. Osim o cenama, fakulteti sami odlučuju i o drugim uslovima studiranja “večitih” studenata: (izvor: Mondo)

Šumarski fakultet u Beogradu – rok za podnošenje zahteva za Bolonju je 15. septembar. Molba košta 10.000 dinara, cena boda po ispitu je 1.200 dinara, a ispiti nose od šest do 11 bodova.

Pravni fakultet u Nišu – prelazak na Bolonju košta oko 100.000 dinara, pridodati predmeti se ponovo slušaju, a isti ispiti sa promenjenim nazivom se poništavaju i ponovo plaćaju.

PMF Novi Sad – minimum 160.000 dinara za prelazak na Bolonju .

FASPER (Defektološki) u Beogradu – Da se pređe na Bolonju 40.000 dinara, ispiti koštaju po 1.000 dinara.

PMF u Nišu – Po Bolonji smer “profesor matematike i računarstva” ne postoji tako da studenti moraju da se prebace na smer matematike. Dodalo bi im se desetak ispita i poništilo isto toliko informatičkih. U studentskoj službi govore o 60.000 dinara i ponovnom slušanju pridodatih predmeta. Cena jednog ESPB boda će iznositi od 1.500 do 1.900 dinara.

Ekonomski fakultet u Beogradu – Jedan od studenata je izračunao da će preostalih pet ispita morati da plati oko 100.000 dinara. Studenti kažu da je prebacivanje na Bolonju 6.600 dinara, a polaganje ispita se ne plaća godinu dana. Cena boda je 1.870 dinara, za ispite koji će biti dodati, a svaki ispit nosi od sedam do 10 bodova.

Građevinski fakultet u Novom Sadu – Za bodovanje položenih ispita moraće da se plati 10.000 dinara, upis 6.500, a po 1.500 dinara za nepoložene i eventualno dodate ispite, kao i 1.500 dinara bo bodu za diplomski rad.

Filozofski fakultet u Beogradu – Zvanično obaveštenje o uslovima biće objavljeno 20. septembra. Bod je 1.950 dinara, a školarina 119. 000 dinara.

Farmaceutski fakultet u Beogradu – studenti imaju još godinu dana za završetak studija, a ostalo ih je oko 600 upisanih “po starom”. Bod košta 2.417 dinara, a školarina 145.000 dinara. Biće im dodato od 10 do 15 predmeta.

Fakultet za fizičku hemiju – Cena svakog boda koji se prenosi biće 1.000 dinara, plus molba 2.500 i nadoknada Rektoratu 1.500 dinara. Ako je nekom ostalo pet ispita do kraja, da pređe na Bolonju košta 60.000 – 70.000 dinara i još minimum godinu dana studiranja.

ETF Beograd – Prebacivanje na Bolonju koštaće između 30.000 i 40.000 dinara.

Pravni fakultet u Beogradu – Informacije su oprečne, od toga da će rok biti produžen za godinu dana, do toga da reupis košta 10.000 dinara, indeks 500, a bod 1. 500 dinara.

08/09/2016 10:25

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments