Na današnji dan osnovan je Univerzitet u Beogradu

27/02/2017 09:03

Na današnji dan osnovan je Univerzitet u Beogradu

Prva univerzitetska ustanova u Srbiji – Univerzitet u Beogradu, osnovana je na današnji dan, 27. februara 1905. godine, reorganizacijom Velike škole.

Rani razvoj Univerziteta počeo je 1808. godine, kada je Dositej Obradović osnovao Veliku školu, koja je radila do 1813. godine.

1838. godine u Kragujevcu je osnovan Licej, koji je 1863. godine transformisan u Veliku školu, na osnovu Zakonu o ustrojstvu. Ova obrazovna ustanova smeštena je u zdanje koje je pripadalo jednom od najbogatijih Srba u to vreme – kapetanu Miši Anastasijević, koji je ovaj objekat poklonio “svome otečestvu”.

Velika škola je bila značajna ne samo za Kneževinu (Kraljevinu) Srbiju, nego i za Evropu. Nastavnici koji su predavali u ovoj školi školovali su se na vodećim univerzitetima u inostranstvu, a zatim su i kao profesori u Velikoj školi održavali kontakt i saradnju sa svojim ranijim profesorima i kolegama.

Pored kapetana Miše Anastasijevića, veliki zadužbinari bili su i Luka Ćelović, Đoka Vlajković, kraljica Natalija Obrenović i mnogi drugi.

Zakon o Univerzitetu izglasan je 1905. godine i prema njemu Univerzitet je imao svoju autonomiju. Univerzitet u Beogradu bio je središte naučnog, obrazovnog i kulturnog života i centar otpora svakom totalitarizmu. Sav nastavni kadar Velike škole bio je raspušten, a izbor novog kadra bio je prepušten najvećim stručnjacima koje je imao Univerzitet u Beogradu tada. To su bili: Jovan Žujović, Sima Lozanić, Jovan Cvijić, Mihailo Petrović Alas, Andra Stevanović, Dragoljub Pavlović, Milić Radovanović i Ljubomir Jovanović.

prvih-8-profesora-UBG

Prvih osam redovnih profesora


Na Beogradskom univerzitetu 1905. godine bilo je 16 redovnih i 18 vanrednih profesora i 778 studenata. Deo univerziteta tada su bili Filozofski, Pravni, Tehnički i Bogoslovski fakultet.

Za vreme rata nastava na fakultetima je bila obustavljena, a posle oslobođenja Beograda univerzitet je počeo sa radom 5. oktobra 1944. godine, kada je formirana Komisija za obnovu univerziteta. Članovi te komisije bili su: biolog Siniša Stanković, psiholog Borislav Stevanović, istoričar Vaso Čubrilović, fizičar Sreten Šljivić, psiholog Baja Bajić, fiziolog Jevrem Nedeljković, pravnik Jovan Đorđević, fiziolog Stevan Đelineo, zatim književni istoričar Petar Kolendić, koji je odmah podneo ostavku, pa hemičar Aleksandar Leko i fitopatolog Mladen Josifović.

Od Beogradskog univerziteta nastali su i Univerzitet u Skoplju (1949. godine), Univerzitet u Novom Sadu (1960. godine), Univerzitet u Nišu (1965. godine), Univerzitet u Prištini (1970. godine), Univerzitet u Podgorici (1974. godine) i Univerzitet u Kragujevcu (1976. godine).

Univerzitet u Beogradu je 2010. godine zauzeo 299. mesto na listi koju je sastavila organizacija “Vebometrik” gde su univerziteti rangirani prema uticaju i značaju na internetu.

Na “šangajskoj listi” se Univerzitet u Beogradu našao 2012. godine, kao jedan od 500 najboljih univerziteta. Nakon toga je 2013. godine njegov plasman poboljšan, pa se tako našao na listi između 301. i 400. mesta, a te iste godine se prema jednom od naučnih polja (matematici) našao na listi između 101. i 150. mesta.

Izvor: Nacionalna geografija

27/02/2017 09:03

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments