Novi Sad: Novi master smer na Akademiji umetnosti

22/03/2017 13:43

Novi Sad: Novi master smer na Akademiji umetnosti

Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu akreditovala je novi studijski program u trajanju od dve godine – Konzervacija i restauracija dela likovne i primenjene umetnosti.

Prva generacija studenata na ovom master smeru upisaće se akademske 2017/2018. godine, a u planu je da se raspiše konkurs za upis pet budžetskih i pet samofinansirajućih studenata.

Pravo da konkurišu za upis na ovaj master smer imaće studenti sa završenim osnovnim akademskih studijama umetničkih i ostalih fakulteta, ukoliko imaju po šest bodova iz predmeta istorija umetnosti i crtanje, dok će ostali kandidati, pre prijemnog, morati da polažu diferencijalne ispite.

Ovaj program se realizuije u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu, Galerijom Matice srpske i Pokrajinskim zavodom za zaštitu spomenika kulutre.

Nakon završenih master studija kandidati će biti osposobljeni da sprovode i koriste stečena znanja u praksi, kako u samostalnom radu, tako i u saradnji sa institucijama kulture i zaštite kulturnog nasleđa i unutar njih muzejima, galerijama, zavodima za zaštitu spomenika kulture, verskim organizacijama i drugim institucijama, kompanijama ili sa pojedincima koji poseduju ili upravljaju kulturnim nasleđem.

22/03/2017 13:43

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments