Stipendija za istraživački rad u vezi sa Japanom

13/12/2017 16:26

Stipendija za istraživački rad u vezi sa Japanom

Raspisan je konkurs za dodelu pet stipendija u iznosu od 100.000 dinara za izradu istraživačkom rada na temu u vezi sa Japanom.

Kompanija JT International a.d. Senta koja posluje u sastavu Japan Tobacco International grupe, u cilju promovisanja izučavanja svih aspekata japanskog društva i kulture u Republici Srbiji, kao i jačanja srpsko-japanskog prijateljstva, u saradnji sa Ambasadom Japana u Republici Srbiji raspisuje ovaj konurs.

Pravo učešća na konkursu imaju:

Studenti osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija svih akreditovanih univerziteta u Republici Srbiji i istraživači koji nisu u stalnom radnom odnosu.

Za učešće na konkursu potrebno je podneti predlog istraživačkog rada na temu u vezi sa Japanom prema obrascu za prijavu na ovom sajtu, iz jedne od sledećih oblasti:
• Društvenih i humanističkih nauka (ekonomije, prava, političkih nauka, filozofije, japanskog jezika i književnosti)
• Kulture i umetnosti
• Kaizen menadžmenta

Potrebna dokumenta za učešće na konkursu

• Popunjena prijava
• Popunjene, overene stranice važećeg indeksa sa osnovnih, postdiplomskih ili doktorskih studija akreditovanih univerziteta u Republici Srbiji
• Diploma završenog fakulteta sa dodatkom diplomi, odnosno uverenjem o položenim ispitima ukoliko je kandidat završio studije ili je na postdiplomskim ili doktorskim studijama
• Za istraživače – spisak naučnih radova
• Uverenje, odnosno potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje ili PIO fonda Srbije da kandidat nije na evidenciji lica u radnom odnosu
• Lična karta ili pasoš
• Preporuka profesora osnovnih, postdiplomskih ili doktorskih studija akreditovanih univerziteta u Republici Srbiji


Popunjenu prijavu na srpskom ili engleskom jeziku i ostala navedena dokumenta, skrenirana i u PDF formatu, možete poslati elektronskom poštom na adresu [email protected].

Prijave moraju stići na navedene adrese najkasnije do 15. januara 2018. do 17 časova.

Od uredno podnetih prijava, komisija će izabrati 5 (pet) učesnika, podnosilaca predloga istraživačkog rada, koji će steći pravo na pojedinačnu stipendiju u iznosu od 100.000 dinara ukoliko najkasnije do 3. septembra 2018. godine do 17 časova, pošalju istraživački rad prema podnetom predlogu elektronskom poštom na adresu [email protected].

Ukupan iznos pojedinačne stipendije od 100.000 dinara izabranim učesnicima daje se za period izrade istraživačkog rada i biće isplaćen u dva jednaka dela na sledeći način:
– avansni deo ukupnog iznosa od 50.000 dinara u roku od 30 dana od objave imena izabranih stipendista
– iznos od 50.000 dinara u roku od 30 dana od kada komisija oceni da je podnet istraživački rad usklađen sa podnetim predlogom, odnosno prijavom na konkurs.

Rezultati konkursa biće objavljeni do 15. februara 2018. godine, a komisija će verifikovati podnete radove dana 16. februara 2018. godine, i to na internet stranici www.sakurastipendije.rs.

Svi zainteresovani mogu dobiti dodatne informacije ukoliko pošalju pitanja na e-mail adresu: [email protected].

NAPOMENA: Učesnici koji ne podnesu rad u predviđenom roku ili čiji rad komisija oceni kao neusklađen sa podnetim predlogom, odnosno prijavom na konkurs, a primili su avansni deo uplate stipendije, ne ostvaruju pravo na puni iznos stipendije i u obavezi su da avansni deo vrate davaocu stipendije.

 

Izvor: ftn.uns.ac.rs

13/12/2017 16:26

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments