Pedagoški fakultet Sombor: Konačne liste i upis kandidata

05/07/2016 16:01

Pedagoški fakultet Sombor: Konačne liste i upis kandidata

Pedagoški fakultet u Somboru Univerziteta u Novom Sadu objavio je konačne rang liste kandidata, kao i raspored upisa u prvu godinu osnovnih studija.

Konačne rang liste

Upis kandidata

Upis primljenih kandidata koji su položili prijemni ispit i ispunili uslove biće održan 6, 7. i 8. jula u periodu od 9 do 12 časova u prostoriji broj 2.

Dokumenta za upis

  • Indeks Novosadskog univerziteta (kupuje se u skriptarnici fakulteta)
  • 2 ŠV-20 obrasca za potrebe Republičkog zavoda za statistiku
  • 2 fotografije 35 x 45 mm
  • originalna dokumenta (diploma i svedočanstva sva četiri razreda srednje škole)
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • uplatnica na iznos od 5.000 dinara (svrha uplate: za upis) na žiro račun Fakulteta: 840-1136666-68, poziv na broj 072016
  • samofinansirajući studenti su oslobođeni plaćanja školarine u 2016/2017. godini
  • samofinansirajući studenti popunjavaju ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza u školskoj 2016/2017. godini (dobija se i popunjava pri upisu)
05/07/2016 16:01

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments