Back to homepage

Prijemni ispit

U prvu godinu osnovnih akademskih studija mašinsko i građevinsko inženjerstvo ima pravo da se upiše lice sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju, koje položi prijemni ispit iz MATEMATIKE i zauzme mesto na rang listi u okviru broja studenata koji Fakultetu odobri Univerzitet u Kragujevcu i Vlada Republike Srbije za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija.

U prvu godinu osnovnih akademskih studija inženjerstvo zaštite na radu ima pravo da se upiše lice sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju, koje položi prijemni ispit iz MATEMATIKE ili MATEMATIKE SA PROVEROM SKLONOSTI i zauzme mesto na rang listi u okviru broja studenata koji Fakultetu odobri Univerzitet u Kragujevcu i Vlada Republike Srbije za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija.

Testovi za pripremu prijemnog ispita:

Pogledajte još