Back to homepage

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo – Kraljevo

Adresa: Dositejeva 19, Kraljevo
Telefon: 036/383-269
Email: [email protected]
Website: www.mfkv.kg.ac.rs

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo raspolaže sa 4.500 m2 prostora, od čega se oko 2.000 m2 odnosi na amfiteatre, učionice, laboratorije i biblioteku sa čitaonicom. U okviru Fakulteta su i prostorije studentskog parlamenta i Studentski klub. Fakultet je opremljen najsavremenijom informacionom opremom i preko lokalne optičke instalacije povezan je na Akademsku mrežu Srbije.

U neposrednoj blizini Fakulteta je Studentski dom sa 160 mesta za studente koji su van teritorije Kraljeva. Smeštaj je u trokrevetnim sobama sa kupatilom. U okviru doma je i restoran, TV sala i čitaonica. Svaka soba ima svoje kupatilo i internet priključak preko Akademske mreže Srbije. Više informacija o studentskom domu možete pogledati na stranici Studentski dom.

Osnovni ciljevi Fakulteta su:

 • stalno unapređenje svih procesa rada, prvenstveno obrazovnog i naučno-istraživačkog procesa;
  prilagođavanje studijskih programa svetskim dostignućima u nauci i obrazovanju i potrebama privrede;
 • stalno usavršavanje nastavnog i naučnog kadra;
 • saradnja sa privrednim i društvenim organizacijama u cilju rešavanja tehničkih problema i podsticanje razvoja;
 • omogućavanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja;
 • obezbeđenje definisanog broja upisanih studenata i kvalitet i efikasnost njihovog studiranja,
  saradnja sa drugim srodnim fakultetima u zemlji i inostranstvu;
 • aktivna uloga Fakulteta na Univerzitetu;
 • aktivna uloga u razvoju grada Kraljeva i regionalnog i privrednog okruženja;
 • uključivanje u državne i evropske projekte;
 • razvoj naučno nastavnog podmlatka Fakulteta;
 • razvoj informacionog sistema;
 • podsticanje kulturnog i sportskog života studenata i zaposlenih;
 • stalno unapređenje sistema menadzmenta kvalitetom;
 • stalno podsticanje marljivosti, odgovornosti, kreativnosti i inventivnost u funkciji razvoja Fakulteta.

STUDIJSKI PROGRAMI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

 • Mašinsko inženjerstvo
 • Građevinsko inženjerstvo
 • Inženjerstvo zaštite na radu

MASTER AKADEMKSE STUDIJE

 • Mašinsko inženjerstvo

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 • Mašinsko inženjerstvo

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

U prvu godinu osnovnih akademskih studija mašinsko i građevinsko inženjerstvo ima pravo da se upiše lice sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju, koje položi prijemni ispit iz MATEMATIKE i zauzme mesto na rang listi u okviru broja studenata koji Fakultetu odobri Univerzitet u Kragujevcu i Vlada Republike Srbije za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija.

U prvu godinu osnovnih akademskih studija inženjerstvo zaštite na radu ima pravo da se upiše lice sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju, koje položi prijemni ispit iz MATEMATIKE ili MATEMATIKE SA PROVEROM SKLONOSTI i zauzme mesto na rang listi u okviru broja studenata koji Fakultetu odobri Univerzitet u Kragujevcu i Vlada Republike Srbije za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - FAKULTET ZA MAŠINSTVO I GRAĐEVINARSTVO

BROJ MESTA - FAKULTET ZA MAŠINSTVO I GRAĐEVINARSTVO

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje
Mašinsko inženjerstvo
80
2
Građevinsko inženjerstvo
40
2
Inženjerstvo zaštitte na radu
40
0
UKUPNO
160
4

Odlukom Vlade Republike Srbije, takođe je utvrđen i broj studenata čije će studiranje biti finansirano iz budzeta Republike Srbije na osnovu afirmativnih mera:

 • lica sa invaliditetom – 2,
 • pripadnici romske nacionalne manjine – 2,
 • državljani RS koji su srednju školu u školskoj 2020/2021. godini završili u inostranstvu – 2

Pogledajte još

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments