Back to homepage

Studijski programi

VRSTE I NIVOI STUDIJA

Na Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu izvode se akademske studije, na osnovu odobrenih, odnosno akreditovanih studijskih programa za sticanje visokog obrazovanja.

Akademski studijski program osposobljava studente za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća.

Akademske studije organizuju se i izvode kao:

1) osnovne akademske studije, koje traju tri godine, i čijim se završetkom stiče 180 ESPB bodova. Student koji završi osnovne akademske studije, ostvarivši najmanje 180 ESPB bodova, stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

2) diplomske akademske studije, koje traju četiri godine, i čijim se završetkom stiče 240 ESPB bodova. Student koji završi diplomske akademske studije, ostvarivši najmanje 240 ESPB bodova, stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

3) master akademske studije, koje traju dve godine, i čijim se završetkom stiče 60 ESPB bodova (ukupno 300 ESPB). Student koji završi master akademske studije stiče akademski naziv “master” sa naznakom zvanja drugog stepena diplomskih akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

4) doktorske akademske studije, koje traju najmanje tri godine, i čijim se završetkom stiče najmanje 180 ESPB bodova (ukupno 480 ESPB). Student koji završi doktorske akademske studije trećeg stepena stiče naučni naziv “doktor nauka” sa naznakom oblasti.

PROSTORNI I TEHNIČKI RESURSI

Kvalitetno obrazovanje ostvaruje se zahvaljujući i značajnim prostornim i tehničkim resursima fakulteta:

  • Dva amfiteatra i preko dvadeset učionica za nastavu i samostalno učenje studenata.
  • Biblioteka sa čitaonicom,
  • Desetak laboratorija,
  • Dve specijalizovane računarske učionice, koje studenti koriste još od prve godine studija, kako za praćenje nastave, tako i za izradu sopstvenih projekata,
  • Dva interent sokaka sa 30 računara za slobodan pristup internetu,
  • Računarska mreža zaposlenih i studenata sa oko 100 povezanih računara,
  • Sala za prezentacije diplomskih, master i doktorskih radova,
  • Studentske prostorije za njihove aktivnosti, informisanje, druženje i sport, kafe-klub,
  • Skriptarnica za štampanje i prodaju nastavne literature,
  • Preko 20 kabineta i kancelarija za zaposlene u nastavi i u službama posvećenim studentima i radu fakulteta.

MAŠINSKO INŽENJERSTVO

GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU

Pogledajte još