Zapisnik o inspekcijskom nadzoru upućen Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

08/02/2018 14:27

Zapisnik o inspekcijskom nadzoru upućen Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

U inspekcijskom nadzoru utvrđen je niz nepravilnosti i sačinjen je Zapisnik u kome je Fakultetu naloženo pet mera za otklanjanje nezakonitosti, kao i tri preventivne mere.

Univerzitetu u Kragujevcu naložena mera da odluči o zakonitosti upisa A.A. na studije trećeg stepena školske 2012/2013. godine. U Zapisniku je dekanu fakulteta, kao i Univerzitetu dat primeren rok za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti.

O postupanju i preduzetim radnjama dekan fakulteta je dužan da obavesti inspektore. Ukoliko u ostavljenom roku ne postupi po merama za otklanjanje nezakonitosti, inspektori će doneti rešenje o obavezi otklanjanja nezakonitosti. U slučaju da Univerzitet ne preduzme propisane radnje u slučaju nezakonitog upisa A.A na studije trećeg stepena, saglasno odredbama člana 127. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju ministar će preduzeti propisane radnje.

Nezakonitosti na medicinskom fakultetu u Kragujevcu

Podsećamo, Republička prosvetna inspekcija izvršila je vanredni inspekcijski nadzor nad radom Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu po podnescima u kojima su izneti navodi o sumnji na različite nezakonitosti u radu Fakulteta kao i u radu rektora Univerziteta u Kragujevcu. Među podnosiocima podnesaka je i bila i Agencija za borbu protiv korupcije i Nacionalni savet za visoko obrazovanje. Inspekcijski nadzor završen je 29. januara , a Zapisnik o inspekcijskom nadzoru sačinjen 2. februara i biće upućen danas Fakultetu.

Članom Zakona je propisano da samostalna visokoškolska ustanova poništava diplomu ukoliko se utvrdi da, između ostalog, imalac diplome nije ispunjavao uslov za upis na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, odnosno uslove za sticanje odgovarajućeg akademskog ili naučnog naziva.

Izvor: mpn.gov.rs
Foto: mpn.gov.rs

08/02/2018 14:27

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments