Učešće na regionalnoj konferenciji studenata

08/02/2016 11:14

Učešće na regionalnoj konferenciji studenata

Svi zainteresovani studenti humanističkih nauka mogu se prijaviti za učešće na regionalnoj studentskoj konferenciji “Književnost i umetnost u Jugoslaviji: (dis)kontinuitet (1918-1992)”.

Konferencija će se održati od 22. do 24. aprila u Beogradu, a prijava je otvorena do 21. februara.

Ovu regionalnu studentsku konferenciju organizuje Klub studenata istorije umetnosti Filozofskog fakulteta (KSIU) i Klub studenata opšte književnosti i teorije književnosti Filološkog fakulteta (Klub 128) Univerziteta u Beogradu.

Cilj konferencije je da se uspostavi i održi stručna saradnja sa studentkinjama i studentima humanističkih nauka iz država članica bivše Jugoslavije, sa ciljem da ponude nova tumačenja jugoslovenskog kulturnog nasleđa.

Organizatori su pre svega zainteresovani za (dis)kontinuitet u razvoju književnih i umetničkih fenomena, kao i njihovo vrednovanje i recepcija na teritoriji bivše Jugoslavije (1918-1992).

U skladu sa tim, izlaganja bi trebalo da – ponude odgovore na pitanja: zašto su, na koji način i u kojim državama određeni autori i dela institucionalizovani i prepoznati kao nosioci trajnih vrednosti; i/ili da – rasvetle pojave koje se iz današnje perspektive čine nedovoljno protumačenim, zaposltavljenim ili nepriznatim, kao i da utvrde mehanizme i okolnosti koje su tome doprinele.

Kako bi se studenti i studentkinje podstakli na samostalni vannastavni istraživački rad, prednost će imati radovi koji se zasnivaju na komparativnom i interdisciplinarnom pristupu i koji odgovaraju konkretnim problemskim celinama.

Problemske celine su:

  • Promene unutar stilskog pravca ili poetike/stvaralačke prakse određenog autora/pokreta
  • Sličnosti i/ili razlike između dveju ili više različitih književnih i umetničkih pojava koje su prostorno i/ili vremenski udaljene
  • Promene u politikama istaknutih kulturnih projekata i institucija (muzeja, izdavačkih kuća, akademja, instituta)

Zainteresovani za učešće moraju popuniti prijavni list, a rok za prijavu za boravak/učešće na konferenciji je 21. februar.

Sažeci radova (oko 300 reči) šalju se mejlom na adresu [email protected] do 6. marta.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem mejla [email protected].

08/02/2016 11:14

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments