Blokada Filozofskog i nakon ispunjenih zahteva?

27/10/2014 11:17

Blokada Filozofskog i nakon ispunjenih zahteva?

Dekanski kolegijum Filozofskog fakulteta u Beogradu sinoć je izjavio da su zahtevi studenata ispunjeni u najvećoj mogućoj meri, te da nema razloga za nastavljanje sa blokadom Fakulteta iako ona i dalje traje.

Kolegijum je rekao da fakultet nikome ne osporava pravo na protest, te da je njihov cilj da ispuni svoje obaveze prema studentima i prema državi kao osnivaču fakulteta, ali da iako su zahtevi u najvećoj meri ispunjeni, organizatori blokade nastavljaju sa protestom i prikazuju svoje postupke netačno.

Zbog toga će fakultet nastojati da se opstrukcija nastavnih i drugih aktivnosti sankcioniše odgovarajućim postupcima protiv pojedinaca koji ometaju rad fakulteta.

U saopštenju fakulteta navodi se da iako blokiranje nastave, za razliku od bojkota, predstavlja nelegitiman vid protestovanja, Fakultet je objektivno razmotrio zahteve studenata i odlučio da usvoji preporuke Ministarstva i da postupi u skladu sa stavovima Senata UB i obezbedi efikasno i kvalitetno studiranje studenata.

Kolegijum navodi i da nekoliko studenata svesno obmanjuje javnost i govori kako se na njihove zahteve niko ne obazire i da još uvek nisu razgovarali sa Upravom fakulteta, iako je bilo razgovora i zahtevi su ispunjeni.

Osim toga, Kolegijum je istakao da zgrada već nedeljama nije održavana i dovedena je u nesnosno stanje opasno po zdravlje zaposlenih, studenata i posetilaca.

Isključeno grejanje, nema svetla

Kada pretnje i pokušaji prisilnog razbijanja blokade nisu uspeli, Uprava fakulteta je pokušala nešto drugačije – grejanje je isključeno, liftovi ne rade od četvrtka, a već tri dana nema svetla u amfiteatru “Georgije Ostrogorski” – kažu studenti.

Prorektor za finansije i organizaciju Beogradskog univerziteta Miodrag Popović i prorektorka za nastavu Nada Kovačević izjavili su da ne znaju ništa u vezi sa ovim problemom na Fakultetu.

Izvor: 24 sata

27/10/2014 11:17

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments