Filozofski fakultet Novi Sad: Prozivka i upis

11/07/2016 15:54

Filozofski fakultet Novi Sad: Prozivka i upis

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu objavio je konačne rang liste, nakon čega je počeo upis kandidata u prvu godinu osnovnih akademskih studija.

Kandidati koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote budžetskih studenata upisivani su od 8. do 11. jula u periodu od 9 do 13 časova, nakon čega je – od 14 časova u Amfiteatru – bilo oglašavanje preostalih nepopunjenih mesta za upis na budžet.

Upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u statusu samofinansirajućih studenata održava se 12. i 13. jula u periodu od 9 do 13 časova, nakon čega će, sa početkom od 14 časova u Amfiteatru, biti održana prozivka za upis na nepopunjena mesta na samofinansiranju.

Popunjavanje kvote za upis samofinansirajućih studenata obaviće se prozivanjem imena kandidata po redosledu na konačnoj rang listi, a upis tih kandidata održava se 14. jula od 9 do 13 časova.

Opšta prozivka neupisanih kandidata za nepopunjena mesta održava se u četvrtak, 14. jula u 15 časova u Amfiteatru Filozofskog fakulteta, kada će priliku za upis imati kandidati koji se nisu prijavili na određeni studijski program, na kom ima slobodnog mesta za upis – pod uslovom da su prethodno položili prijemni ispit.

Upis kandidata koji su se odazvali na javnoj prozivci obaviće se 15. jula u periodu od 9 do 13 časova.

Kandidat koji ne pristupi i ne odazove se na javnoj prozivci – smatraće se da je odustao od upisa. Nepopunjena mesta biće oglašena u drugom konkursnom roku.

11/07/2016 15:54

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments