Stipendije austrijskog univerziteta za studente doktorskih studija Univerziteta u Novom Sadu

31/01/2018 13:52

Stipendije austrijskog univerziteta za studente doktorskih studija Univerziteta u Novom Sadu

Stipendisti će biti uključeni u napredna, interdisciplinarna istraživanja višeg nivoa (HDR – Higher Degree Research) u oblastima u kojima taj Mekvori Univerzitet ima jednu od vodećih uloga u svetu.

Tokom međunarodnog skupa o dvojnom mentorstvu (cotutelle), koji je nedavno održan na Mekvori Univerzitetu u Sidneju, konkretizovan je načelni dogovor o saradnji te institucije i Univerziteta u Novom Sadu, na nivou doktorskih studija.

Pet stipendija za doktorske studije na Univerzitetu u Novom Sadu

Mekvori Univerzitet je izdvojio pet stipendija od 200.000 australijskih dolara za studente doktorskih studija Univerziteta u Novom Sadu.

Stipendija pokriva povratnu avio kartu, školarinu (čija se visina kreće od 30.000 do 40.000 dolara po semestru), kao i troškove smeštaja, ishrane i zdravstvenog osiguranja, za šta će stipendistima biti isplaćen iznos od 27.000 dolara, na godišnjem nivou.

Nezavisno od toga, Mekvori Univerzitet će omogućiti studentima da učestvuju na međunarodnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu radi predstavanja rezultata njihovih istraživanja i platiće kotizaciju, troškove prevoza, smeštaja i ishrane.

Studenti će jedan deo studija realizovati u Novom Sadu, a drugi u Sidneju, pod komentorstvom profesora sa oba univerziteta. Njihova jedina radna obaveza će biti da vrše istraživanja u vezi s temom doktorske disertacije.

Međutim, ukoliko budu želeli, moći će da se uključe u izvođenje nastave i u rad na drugim istraživanjima na Mekvori Univerzitetu, za šta će biti posebno plaćeni.

Stipendije će biti dodeljene najuspešnijim studentima koji se opredele za interdisciplinarna istraživanja u oblastima od prioritetnog značaja za Univerzitet u Novom Sadu.

Od kandidata se očekuje dobro poznavanje engleskog jezika uopšte i posebno dobro poznavanje stručne terminologije. Stipendiranje svakog stipendiste će biti predmet posebnog sporazuma između dve institucije.

 

 

31/01/2018 13:52

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments