Novi konkurs za naučnoistraživačke projekte

13/04/2016 13:32

Novi konkurs za naučnoistraživačke projekte

Otvoren je konkurs za naredni ciklus finansiranja istraživačkih projekata koji traje 30 dana. Ovaj put se mogu prijaviti i projekti iz društvenih i humanistričkih naučnih disciplina.

Konkurs je raspisalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a namenjen projektima osnovnih i usmerenih istraživanja kao i program tehnološkog razvoja.

Na konkurs svoje projekte mogu prijaviti svi iz naučne zajednice Srbije – od univerziteta, instituta i inovacionih organizacija do inovaciono-naučnih centara.

Ovaj konkurs je prvi na koji se mogu, pored projekata iz oblasti tehničko-tehnoloških i prirodnih nauka (matematike i medicine), prijaviti i projekti iz drušvenih i humanističkih nauka.

Kompletan postupak od pripreme projekata do njihove realizacije će biti transparentan, a ocenjivaće ih dva međunarodna recenzenta, po jedan strani i domaći, nakon čega će biti objavljena rang lista.

U skladu sa Zakonom o budžetu, resotno ministarstvo je ove godine odvojilo 11,2 milijarde dinara za finansiranje istraživačkih projekata.

Finansiranje projekata će početi kada bude istaknuta rang lista, a finansiranjem će biti obuhvaćeno pokrivanje režijskih troškova i rad istraživača.

U Srbiji je registovano oko 15.000 istraživača, a u proteklom periodu je MInsitarstvo prosvete, nauke i tenhološkog razvoja finansiralo projekte 11.600 istraživača.

13/04/2016 13:32

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments