Novi zakon definiše “part tajm” studiranje

10/05/2017 09:12

Novi zakon definiše “part tajm” studiranje

Počela je javna rasprava o nacrtu Zakona o visokom obrazovanju koja će trajati sve do kraja maja meseca 2017. godine.

Novi zakon o visokom obrazovanju trebalo bi da uvede brojne novine vezane za studiranje, među kojma se nalazi i odluka da granica za budžet bude 48 bodova za sve studente.

Pogledajte još: Upis na fakultete i visoke škole u Srbiji

Novi zakon o viskom obrazovanju predviđa osnivanje nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta, što bi trebao da omogući kvalitetniji proces akreditacije, što podrazumeva da će ustanove, pri početnoj akreditaciji, imati pravo da se pripremaju za upis studenata, ali da će upis moći da realizuju tek godinu dana nakon osnivanja, odnosno nakon akreditacije.

U toku javna rasprava o novom zakonu

Još jedna od novina predviđenih nacrtom Zakona o visokom obrazovanju je i mogućnost “part tajm” studiranja koje je namenjeno studentima koji rade tokom studija.

Rektori i dekani će biti birani na svake četiri godine, a broj mandata neće biti organičen. Ono što do sada nije postojalo, a što bi moglo da se uvede novim zakonom su menadžeri visokoškolskih ustanova koji se uvode zbog sinhornizacije rada fakulteta i ministarstva u pogledu upravljanja finansijama.

Nakon javne rasprave o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju, ovaj propis bi mogao da se u skupštinskoj proceduri nađe u junu 2017. godine.

10/05/2017 09:12

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments