Jednodnevni seminar “Društveni položaj žena kroz istoriju”

30/03/2017 11:56

Jednodnevni seminar “Društveni položaj žena kroz istoriju”

Centar za istraživanje Dunavskog regiona u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu organizuje jednodnevni seminar “Društveni položaj žena kroz istoriju”.

Ovaj jednodnevni seminar će se održati u petak, 31. marta 2017. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u seminarskoj biblioteci za istoriju (301/III sprat) sa početkom u 10 časova.

Seminar se održava uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Vlade AP Vojvodine i Zavoda za ravnopravnost polova APV.

Projekat Društveni položaj žena kroz istoriju ima za cilј edukaciju studentske populacije o istorijski uslovlјenim faktorima koji utiču na savremeni društveni položaj žene i probleme rodne ravnopravnosti u tradicionalnim shvatanjima bračnih odnosa i društvenoj ulozi žene, posebno u tranzicionim društvima.

Program seminara:

 • 10.00 – Otvaranje seminara i pozdravna reč:
  Aleksandar M. Gajić, doktorand Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i direktor Centra za istraživanje Dunavskog regiona
  prof. dr Ivana Živančević Sekeruš, dekanica Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
  Diana Milović, direktorica Zavoda za rodnu ravnopravnost Vlade AP Vojvodine
  Predrag Vuletić, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova u Vladi AP Vojvodine (čeka se potvrda)
 • 10.30 – prof. dr Svetlana Tomin, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu – “Doprinos žena srpskoj kulturi srednjeg veka”
 • 11.30 – prof. dr Vladislava Gordić Petković, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu – “Virdžinija Vulf o položaju žena u modernom dobu”
 • 12.30 – Pauza
 • 13.00 – prof. dr Svetozar Boškov, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu – “Položaj žena u antici”
 • 14.00 – doktorandkinja Tamara Pavlović, Laboratorija za antropologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu – “Grobovi žena kao ogledalo moći u ranom srednjem veku”
30/03/2017 11:56

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments