Tajne Turskog harema

10/07/2020 11:57

Tajne Turskog harema

Prelepa Aja Sofija, sad muzej, spomen moćnom i raskošnom Otomanskom carstvu, a nekad kuća Sultana i njihove mnogočlane porodice. Deo sultanske palate bio je i harem. Za nas atrakcija, a tada dom sultanovih mnogobrojnih žena, služavki i ljubavnica sa njihovim čuvarima – evnusima i decom.

Dobro čuvana tajna je deo haremskog „zatvora“– mračne prostorije sa rešetkama na prozorima koja odudara od raskoša rokoko stila harema.

Dugo se mislilo da je harem namenjen ispunjavanju sultanovih raskalašnih želja. Da je to mesto gde bi se sultan zabavljao sa mnogobrojnim ženam i provodio besane noći. No ta teorija propada sa novim saznanjima da je harem ciljano napravljen za sultanovo produženje vrste i osiguravanje naslednika. Muška, zdrava deca odvođena su od majki da odrastaju odvojeno i usamljeno, a kad bi novi sultan došao na vlast on bi pogubio sve ostale moguće naslednike, braću kako bi uklonio pretnju.

Eto odgovora za surov haremski zatvor. On je bio odaja za odgoj budućeg sultana.

Postoji priča o Sultanu Ibrahimu koji je zatvoren živeo pune 22 godine. On je bio odvojen i od bilo kakvog kontakta sa majkom i drugim članovima porodice pa i bilo kakvim ljudima, sem učiteljima. Kako je rastao u potpunoj izolaciji kad mu je rečeno da je on novi sultan i da je stari sultan umro, mislio je da je neslana šala pa je tražio da se i sam uveri.

Došavši na vlast kao sultan neživljeni Ibrahim je svako veče menjao partnerke, zanemarivši sve svoje dužnosti. Zatvor u kome je proživeo mladost je proširio i tu smestio sve muške dvorjane- braću, ujake, stričeve… Postajao je ljubomoran i opsesivan u mislima da ga žene iz harema varaju. U haremu je u tom momentu bilo blizu 100 žena. Od silnih ljunomornih misli rodila se zla ideja te je izluđeni sultan odveo sve žene na Bosfor i bacio ih je u vode moreuza, vezanih ruku sa tegovima na nogama. To veče ribari su bili užasnuti slikom gomile prelepih žena koje su nosili talasi. 

Kad se vratio u palatu, već organizovana zaseda preostalih muških članova veća ga je suptilno udavila.

Tako je Ibrahim, oštećen dugom izolacijom završio svoju svirepu i kratku vladavinu Osmanlijom.

10/07/2020 11:57

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments