Novi način za proizvodnju ekološkog goriva

31/10/2014 17:20

Novi način za proizvodnju ekološkog goriva

Majkl Grecel, hemičar iz Švajcarske, zajedno sa kolegama napravio je fotovoltažni uređaj koristeći jeftin i rasprostranjen materijal koji se zove perovskit.

Ovaj uređaj koristi sunčevu svetlost da podeli vodu na kiseonik i vodonik sa efikasnošću od 12.3%. Ta cifra ga postavlja iznad 10 procenata drugih uređaja koji rade na istom principu. Vodonik je čisto gorivo i smatra se da ćemo ga u budućnosti koristiti kao gorivo za automobile ili za proizvodnju struje.

Tokom poslednjih pet godina, perovskiti su postali rival silikonskim ćelijama jer su bolji u proizvodnji energije za rekciju potrebnu za razdvajanje vodonika i kiseonika. Sličan uređaj je proiveden u SAD-u na MIT institutu, ali je koristio 4 silikonske ćelije, dok Grecelov koristi samo dve.

Za sada su solarne ćelije od perovskita kratkotrajnije od silikonskih, koje se koriste od 1970-ih, a biće potrebne godine da se njihov potencija iskoristi i da se potpuno izuče.

31/10/2014 17:20

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments