Ne, komuniciranje nije jednostavno!

31/03/2020 15:59

Ne, komuniciranje nije jednostavno!

Komunikacija predstavlja razmenu informacija od primaoca do pošiljaoca u određenom kontekstu i vremenu. S obzirom na sposobnost kreiranja poruke, kanala putem kog se prenosi poruka, načina percipiranja poruke i konteksta – komuniciranje nije jednostavan proces.

Veština komunikacije se ne podrazumeva, ona se uči i uvežbava. Imajte na umu da, iako razgovarate sa osobom koja priča isti jezik kao vi, ne znači da će primitu poruku na način na koji očekujete.

Od čega sve to zavisi?

Pre potrage za uzrocima, imajte na umu da se tek 7% poruke prenese samo rečima, a na ostatak utiču glas i neverbalna komunikacija. Tim neverbalnim načinom komunikacije prenose se stavovi i emocionalni odnos prema informacijama.

Ako smo vešti govornici, automatski znamo i da komuniciramo, ali prepreke koje mogu da nastanu su:

  • Selektivno slušanje,
  • Prebrzo zaključivanje,
  • Emocije i osobine ličnosti.

Selektivno slušanje se odnosi na izbor informacija koje nam stoje na raspolaganju, a koje su u skladu sa našim uverenjima i stavovima. 

Prebrzo zaključivanje često nije ni kulturno, jer može da prekine sagovornika u izlaganju. Odnosi se na našu pretpostavku da znamo kako glasi cela poruka iako nam je prezentovan samo početak. Može da se desi i da ne prekinemo sagovornika, već prestanemo da ga slušamo, jer mislimo da znamo šta želi da nam kaže.

Kod emocija je jasna situacija: one najviše iskrivljuju komunikaciju i razumevanje pravog značenja poruke. Sa ljudima u tim okolnostima ne bi trebalo komunicirati sa ciljem prenosa ozbiljnog sadržaja poruke.

Dakle, komunikacija je uvek dvosmerna.

Vodite računa da poštujete sagovornika, da ga pažljivo slušate, da pitate ako nešto ne razumete, da vodite sve vreme dijalog, a ne monolog, da iskažete kako se osećate, da se ne nadmećete i da izbegavate ozbiljnu komunikaciju ukoliko u tom momentu prolazite kroz specifičan emotivni i stresan period.

31/03/2020 15:59

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments