Koja je funkcija nove Facebook oznake?

28/08/2018 15:36

Koja je funkcija nove Facebook oznake?

Primarna uloga društvene mreže Facebook je da omogući korisnicima povezivanje sa prijateljima i dragim ljudima. 

Korisnike uskoro očekuje nova oznaka, koja će prikazati stvari koje korisnik ima s ljudima s kojima nije povezan na ovoj društvenoj mreži, odnosno sa strancima.

Funkcija nove oznake

Najveća društvena mreža Facebook sprovodi testove za novu funkciju. Kompanija veruje da će nova funkcija omogućiti javne diskusije od većeg značaja.

U planu je da oznaka pomene zajedničke stvari koje korisnik ima sa strancem na Facebook-u, poput obrazovanja ili mesta stanovanja.

Oznaka će prikazivati informacije koje već mogu da se nađu na profilima. Oni podaci koji su podešeni kao privatni, ostaće skriveni i neće se prikazivati u ovim oznakama.

Kompanija funkciju trenutno testira na manjem broju korisnika u SAD, a od povratne informacije zavisi da li će je Facebook doneti svim korisnicima.

28/08/2018 15:36

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments