Ko je čovek koji je predvideo internet?

30/07/2018 14:30

Ko je čovek koji je predvideo internet?

Razne teorije i predviđanja budućnosti postoje od kada postoji i civilizacija. Mnogi futuristi 20. veka bili su optimistični kada je predviđanje u pitanju, dok su pojedini verovali da će se životni vek produžiti, a radni sati smanjiti.

Kako to divno zvuči, zar ne?

Međutim, mnoga predviđanja se nikad nisu ostvarila. Ali jedno sigurno jeste – internet.

Znate li ko je predvideo internet, bez kog danas većina svetskog stanovništva ne može da funkcioniše?

Njegovo ime je Maršal Makluan.

Čovek koji je predvideo internet

Maršal Makluan je bio teoretičar medija i profesor engleske književnosti, koji je 1962. godine predvideo da će svet imati internet. Tokom te godine, napisao je knjigu “Gutenbergova galaksija”, i u njoj izneo tezu prema kojoj se ljudska istorija može podeliti na četiri poglavlja. Reč je o akustičkom dobu, književnom dobu, dobu štampanja i u to vreme začetku elektronskog doba. Naime, on je ovo, novo doba, nazvao “globalnim selom” ili prostorom u kojem tehnologija širi informacije na sve strane i sa svima.

 

Veliko selo

S pojavom telegrafa i radija, prema njegovom mišljenju, svet se sveo i ograničio na jedno veliko selo. Naime, prelazak sa printa u elektronske medije znači da je dato oko za uvo. Sve ovo Maršal beleži u svom delu “Razumevanje medija”. Međutim, on je upozorio i na manipulaciju, odnosno na obim informacija koju masa prima, a koja je ograničena i kontrolisana od strane oglašivača.

Samo nekoliko godina pre nego što će se njegova predviđanja ostvariti, Maršal Makluan je preminuo (31. decembra 1980.).

30/07/2018 14:30

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments