Vlada uputila Skupštini izmene Zakona o visokom obrazovanju

04/08/2014 21:13

Vlada uputila Skupštini izmene Zakona o visokom obrazovanju

Vlada je uputila Skupštini izmene Zakona o visokom obrazovanju koji uključuje pooštravanje akreditacije, strukovni master i olakšano priznavanje stranih diploma.

Ukoliko poslanici Skupštine Srbije usvoje izmene Zakona o visokom obrazovanju, naša zemlja će prvi put dobiti javnu bazu odbranjenih doktorskih disertacija sa svih univerziteta u Srbiji.

Fakulteti će biti dužni da doktorsku tezu učine dostupnu javnosti na zvaničnoj internet stranici ustanove i u štampanom obliku u svojoj biblioteci pre odbrane, a univerziteti će morati da formiraju sopstvene javne baze u kojima će čuvati odbranjene teze i prateću dokumentaciju. Jednu kopiju odbranjene disertacije univerziteti će morati u roku od tri meseca od dana odbrane da pošalju centralnoj bazi koju će voditi Ministarstvo.

Prema predlogu ovog zakona, koji je vlada uputila Skupštini na usvajanje po hitnoj proceduri, univerzitet je dužan da formira, kako se naziva – „javni digitalni repozitorijum” u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu izmenjenog zakona.

Planirano je da se u ovoj bazi čuvaju doktorske disertacije koje su odbranjene od dana stupanja na snagu ovog zakona, a ukoliko postoji mogućnost – i one koje su odbranjene ranije. Uz disertacije, ovde će se čuvati i izveštaj komisije, podaci o mentoru i sastavu komisije i podaci o zaštiti autorskih prava.

Novina ima još: fakulteti će biti dužni da merila za utvrđivanje visine školarine i odluke o visini cene studija objavljuju na svojoj zvaničnoj internet stranici. Školska 2014/2015. godina je prelazan period sa pet ispitnih rokova, a od će 2015/2016. godine će ih biti četiri.

Dalje, prema predloženom rešenju, „stari” studenti upisani na osnovne studije imaju pravo da završe započete studije najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine, odnosno do kraja školske 2016/2017. godine akademci upisane na integrisane studije iz polja medicinskih nauka, a studenti upisani na magistarske studije najkasnije do kraja školske 2015/2016.

Zakon će omogućiti stranim studentima iz zemalja Evropske unije da se finansiraju iz budžeta RS od dana kada Srbija pristupi EU, a uvode se i master strukovne studije, koje će moći da organizuju akademija strukovnih studija i visoka škola strukovnih studija.

Najveće novine predviđaju se u oblasti priznavanja stranih diploma, a pooštrava se i procedura za dobijanje akreditacije, odnosno dozvole za rad visokoškolskih ustanova.

Član 11. precizno uređuje u kojim slučajevima prestaju da važe dozvola za rad i akreditacija visokoškolske ustanove, kako se u praksi ne bi dešavalo da fakulteti i visoke škole nastavljaju da posluju i u slučajevima kada nemaju, odnosno ne dobiju akreditaciju.

Predloženo rešenje predstavlja i usaglašavanje sa preporukama koje je uputila Agencija za borbu protiv korupcije.

Propisano je da komisija izdaje uverenje o akreditaciji, odnosno donosi rešenje kojim se odbija zahtev za akreditaciju u roku od 12 meseci od dana prijema urednog zahteva. U praksi je do sada, taj rok bio i po tri godine.

Kad je reč o stranim diplomama, postojaće akademsko (radi nastavka obrazovanja) i profesionalno priznavanje (radi zapošljavanja). Akademsko priznavanje sprovodi samostalna visokoškolska ustanova, a profesionalno – Ministarstvo preko ENIC/NARIC centra, kao posebne unutrašnje organizacione jedinice.

Ministarstvo će obrazovati ovaj centar u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a do njegovog početka rada, postupak profesionalnog priznavanja sprovodiće samostalna visokoškolska ustanova.

Izvor: Politika

04/08/2014 21:13

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments