Fiološki fakultet u Beogradu: Promena termina upisa na master studije!

06/10/2017 15:06

Fiološki fakultet u Beogradu: Promena termina upisa na master studije!

Na Filološkom fakultetu u Beogradu došlo je do promene datuma upisa na master akademske studije, koji će se održati nakon objavljivanja konačne rang liste.

Konačna rang lista biće najkasnije objavljena 20. oktobra u 10h, navodi se u saopštenju Fakulteta. Ona je i osnov za upis kandidata, koji će se obaviti na šalterima Odseka za studentska pitanja od 10 do 13 časova.

Dokumenta za upis na master studije:

Biće vam potrebni: indeks, jedan ŠV obrazac, originalni izvod iz matične knjige rođenih i ukoliko je potrebno i potvrda i državljanstvu, dve fotograije 4,5 x 3, dokaz o uplati 2800 dinara na ime troškova upisa na master akademske studije, dokaz o uplati 100,00 dinara na ime troškova Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu, kao i dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente.

Za kandidate koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu, neophodno je prilikom upisa podneti i rešenje rektora o priznavanju strane javne visokoškolske isprave te overena fotokopija diplome (ukoliko je prilikom prijavljivanja na Konkurs predato uverenje o diplomiranju).

Izvor: fil.bg.ac.rs

06/10/2017 15:06

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments