Da li je novac najlakši put do diplome?

10/04/2015 20:25

Da li je novac najlakši put do diplome?

Nekada su studenti važili za najbolje „kritičke recenzente“ jer su umeli da se slože i podignu na noge kako bi se pobunili protiv sistema i uradili nešto za sebe i za druge. Danas to jeste čest slučaj ali najčešće zbog lošeg položaja u kojem se nalaze, bolonje koja ih je načinila lenjim slugama univerziteta, a sve se to lepo složilo u prizmi današnje borbe protiv vetrenjača.

Sve češće smo svedoci korumpiranosti u društvenim sferama poput zdravstva, obrazovanja, poljoprivrede, politike. Način na koji se borimo protiv nje i koliko nadležne institucije pravoremeno i adekvatno reaguju, deluje beznadežan, budući da svako, uslovno rečeno, pere ruke od ove pojave, koja je postala javna tajna.

Prema onlajn anketi koju smo sproveli na našem sajtu, značajan broj ispitanika, čak 93%, smatra da je korupcija u obrazovanju prisutna. Od toga 66% ispitanika veruje da je kupovina diplome moguća, jer smatraju da u današnjem kapitalističkom društvu, novcem sve može da se kupi. 19% anketiranih građana su bili svedoci korupcije u obrazovanju dok mali broj od 9% veruje u rad državnih organa i njihovu sposobnost u rešavanju ovog problema koji sve više uzima maha.

Korupcija u porastu

Podaci koje ima Agencija za borbu protiv korupcije poklapaju se sa mišljenjem ispitanika koji su odgovorili na pitanja u našoj anketi. Naime, podaci koje ima Agencija za borbu protiv korupcije pokazuju da iz godine u godinu korupcija u obrazovanju raste. Agenciji je tokom 2013. godine pristiglo 1047 prijava u vezi sa korupcijom, od toga 105 iz oblasti obrazovanja, što čini 6,4 %. U 2014. godini je nivo korupcije u obrazovanju porastao na 9,6%, dok je u ovoj godini do marta meseca bilo 500 prijava korupcije od čega 75 iz prosvete, te se u ovom trenutku korupcija podigla na nivo od 15%.

Najčešće prijave korupcije u obrazovanju povezane su za nezakonitim zapošljavanjem u prosvetnim ustanovama. Neretko nepotizam i politička pripadnost se stavlja ispred kriterijuma stručnosti i profesionalnosti pri zapošljavanju, navode u Agenciji, dodajući da se do radnog mesta dolazi na koruptivan način na svim nivoima (direktori, profesori).

Menjanjem pravilnika o sistematizaciji, kako bi se zaposlila unapred odabrana lica, dovodi do posledice da se na funkcijama u obrazovnim ustanovama nalaze osobe čija stručna sprema ne odgovara radnom mestu. Te osobe nemaju potrebne sertifikate i na taj način ruši se integritet obrazovanja u Srbiji.

Pored nezakonitog zapošljavanja, iz Agencije navode da je veliki broj prijava vezan za zloupotrebu službenog položaja, tačnije naručivanja javnih nabavki i nenamenskog trošenja budžetskih sredstava. Još jedan veliki problem ogleda se u netransparentnom i nezakonitom odabiru članova komisije koja ima nadležnost da odobri programe stručnog usavršavanja nastavnika, raspolaže finansijskim sredstvima fakulteta i univerziteta i da učestvuje u izboru novog rektora i dekana.

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj: Korupcije nema!

Sa druge strane, iz Pokrajinskog sekretarijata za nauku i razvoj, koji ima upravna i inspekcijska ovlašćenja na teritroiji Vojvodine, poručuju da se u okviru njihovih nadležnosti do sada nisu susreli ni sa kakvim oblikom korupcije. Naime, inspekcijski nadzor koji ima ova institucija odnosi se na upisivanje studenata na prvu godinu fakulteta i poništavanje upisa studenata kao i na prekid rada visokoškolske ustanove ukoliko se utvrdi da je proces upisa urađen nezakonito. Što se tiče finansijke korupcije i plagijatorstva naučnih radova, kako navode u Sekretarijatu, to nije u okviru njihove nadležnost.

anketa-grafikon

Rezultati ankete koja je sprovedena na sajtu Fakulteti.edukacija.rs u kojoj je učestvovalo 1092 ispitanika

Alarmantni podaci koje smo dobili od agencije i mišljenja ispitanika ankete, dovode do zaključka da je ovaj problem široko rasprostranjen i veoma kompleksan. Evidentno je da je situacija u obrazovanju na nezavidnom nivou i da ima mnogo nerešenih pitanja.

 Iskustva studenata:

  • Ivana (22 godine ), Filozofski fakultet: Iskreno,ja nisam čula da na mom smeru postoje profesori koji primaju mito. Koliko znam svi su regularno polagali ispite.
  • Željko (23 godine), Poljoprivredni fakultet: Nisam čuo da je bilo takvih slučajeva.
  • Vladimir (25 godina), Pravni fakultet: Nisam čuo za konkretne slučajeve uzimanja mita, ali sam čuo da su neke devojke položile ispite zahvaljujući tajnim vezama sa profesorima.
  • Strahinja (22 godine), Fakultet tehničkih nauka: Čuo sam da postoje profesori, nagađa se koji su, ali ne znam ništa provereno.
  • Ana (19 godina), Ekonomski fakultet: S obzirom da sam tek jedan semestar odslušala, još uvek nisam čula ništa konkretno. Verujem da postoji korupcija na svakom fakultetu.
10/04/2015 20:25

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments