Restrukturiranje doktorskih studija prioritet

23/06/2014 18:07

Restrukturiranje doktorskih studija prioritet

Nacionalni savet za visoko obrazovanje je doneo odluku o formiranju komisije za proveru doktorskih studija u Srbiji. Uzrok tome je aktuelna afera o spornim doktoratima.

Izveštaj će biti podnet javnosti, a cilj je da se restrukturiranjem doktorskih studija stvori atmosfera koja bi omogućila adekvatan naučno-istraživački rad, kaže za RTS predsednik Saveta Srđan Stanković.

Gostujući u u Dnevniku RTS-a, profesor Stanković je objasnio da je to ad hok komisija koja će dati uvid u kakvom stanju su trenutno naše doktorske studije.

“Gledaćemo, pre svega, ono što je delikatno – mentorstva, kvalifikacije mentora, kvalifikacije studenata. Sve ono što je ključno sa aspekta kvaliteta doktorskih studija”, naveo je profesor Stanković.

Predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje istakao je da ne očekuju previše “ružičastu” situaciju, a da su najveći problem kategorija studenata koji doktorske studije završavaju po starom sistemu.

“To ‘po starom’ znači da imate magistraturu i da tada idete na doktorske studije. Ne traži se da objavite rad, kriterijumi su definisani onim zakonom po kojem je student krenuo da radi doktorski rad”, rekao je Stanković.

Profesor Stanković je istakao da se kreće u restrukturiranje doktorskih studija.

“Želimo da dovedemo takozvane ‘doktorske škole’, gde bi se postigla kritičana masa istraživača, koja bi učinila da ima manje problema o kojima govorimo. Trebalo bi da doprinese tome da, pored kvaliteta nastavnika, bude adekvatan i kvalitet studenata”, ističe Stanković.

Prema njegovim rečima, nije dovoljno propisati standarde, već stvoriti i celokupnu atmosferu za završavanje doktorskih studija, jer mali broj studenata, koji ih upiše, dođe do kraja studija.

“Ne postoje adekvatni uslovi u kojima studenti rade svoje doktorske disertacije. Mnogi fakulteti nisu u stanju da studentima pruže one uslove u kojima studenti mogu da rade kako treba”, objašnjava Stanković.

Zbog postojanja određenog broja profesora koji su mentori i po deset puta, a gornja granica mentorisanja doktroskih studija je pet puta, profesor Stanković najavljuje da će Komisija sagledati situaciju u toj sferi studija i dodaje da “nema smisla da se studije odvijaju samo zato što se to nekome svidelo”.

Prema njegovim rečima, Komisija se neće baviti proverom toga da li profesori koji su na spisku za akreditaciju fakulteta zaista i predaju na tim fakultetima, jer je to u nadležosti striktijih institucija.

Komisija će izveštaj o radu podnositi javnosti, najavljuje profesor Stanković.

“Ne postoji hijerarhijski sistem kome dalje. Izveštaj ćemo dati na uvid javnosti. Treba da se dogovorimo ko će preduzimati dalje korake”, kazao je Stanković.

Kada je reč o rangiranju fakulteta i univerziteta, profesor Stanković ističe da treba definisati kriterijume za pravljenje liste, jer nije dovoljno osloniti se samo na regulativu Evropske unije.

“Svako ima svoje specifičnosti. Treba videti šta mi hoćemo od tog sistema rangiranja, čemu je namenjen. Prvobitni plan je bio da se na tome radi sa Ministarstvom prosvete, ali se trenutno na tome ne radi”, naveo je Stanković.

Predsednik Saveta najavljuje da će se izmene zakona koji će omogućiti bržu nostrifikaciju diploma pred Skupštinom naći tokom jula.

Izvor: RTS

23/06/2014 18:07

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments