UNS postao član Agencije frankofonih univerziteta

16/01/2015 12:10

UNS postao član Agencije frankofonih univerziteta

Univerzitet u Novom Sadu postao je član Agencije frankofonih univerziteta (AUF) što, kako kaže Dekanat Filozofskog fakulteta, donosi mogućnost za prijavljivanje na konkurse i projekte koje ova agencija raspisuje.

Zahvaljujući radu Odseka za romanistiku Filozofskog fakulteta, UNS dobio je odobrenje da se priključi AUF-u, jer se na ovo odseku veliki deo istraživanja, kao i nastava, odvijaju na francuskom jeziku. Pored ovog odseka, u Novom sadu postoji još samo Francuski institut kao mesto na kojem se može ostvariti kulturni i naučni kontakt sa Francuskom.

Pored Univerziteta u Novom Sadu, članovi AUF-a postali su i Beogradski Univerzitet i Univerzitet umetnosti u Beogradu.

Agencija frankofonih univerziteta predstavlja mrežu institucija visokog obrazovanja i istraživanja u svetu od oko 800 visokoškolskih ustanova na pet kontinenata i stotinak država.

Cilj rada AUF-a je da podrži razvoj novih kapaciteta visokoškolskih ustanova koje su posvećene razvoju regija i zemalja u kojima se nalaze. Ukoliko se one bave doprinošenju međunarodnoj vidljivosti frankofone naučne zajednice, AUF je tu da podstakne njenu aktivnost na međunarodnoj sceni koja je vezana za visoko obrazovanje i razvoj društva.

16/01/2015 12:10

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments