Više mesta za upis studenata na tri fakulteta u Beogradu

08/07/2015 17:18

Više mesta za upis studenata na tri fakulteta u Beogradu

Senat Univerziteta u Beogradu doneo je odluku da se poveća broj primljenih studenata u školsku 2015/2016. godinu.

Više upisanih studenata će ove godine biti na Elektrotehničkom fakultet, Fakultetu političkih nauka i Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Svaki fakultet ima ograničen broj mesta, odnosno studenata koje može da primi, a neki fakulteti u prvom konkursu nisu ispunili kompletnu kvotu koju su dobili od akreditacione komisije. Zbog toga su sada u mogućnosti da povećaju broj mesta za kandidate za upis u školsku 2015/2016. godinu na svim nivoima studija.

Elektrotehničkih fakultet je povećao broj kandidata za upis na osnovne studije svojih smerova.

Na master program Politikologija i međunarodne studije na Fakultetu političkih nauka, ove godine će se upisati više studenata nego prošle. Tako će se ove godine na ovaj master program upisati 20 studenata o trošku države i 105 studenata koji će se samofinansirati.

Na doktorske akademske studije Politikologije FPN-a ove godine će biti upisano 20 studenata na dva budžetska i 18 samofinansirajućih mesta.

Osim što je povećan broj studenata na već postojećim smerovima različitih nivoa studija, na Fakultetu političkih nauka akreditovana su još tri programa master akademskih studija.

Reč je o programu Politikologija, politički sistem i privredni razvoj, gde će biti upisano 25 studenata – tri o trošku države i 22 samofinansirajuća studenta.

Pored toga, od školske 2015/2016. godine upisaće se još 25 studenta na novi master smer – Politikologija, izbori i izborne kampanje, gde će biti mesta za dva budžetska i 23 samofinansirajuća studenta.

Treći, novoakreditovani master program je Politikologija, demokratija i demokratizacija gde će se upisati takođe 25 studenata – tri na budžet i 22 na samofinansiranje.

Na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju od ove školske godine biće više doktoranata, koji će imati priliku da upišu dva smera koja su dobila akreditaciju – Defektologija i Logopedija. Zahvaljujući novim akreditovanim doktorskim smerovima ovaj fakultet će upisati još 20 doktoranata na samofinansiranje, od kojih će 15 biti na smeru Defektologija i 5 na smeru Logopedija.

08/07/2015 17:18

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments