Uskoro brža nostrifikacija diploma

10/08/2015 14:20

Uskoro brža nostrifikacija diploma

U obrazovanju u Srbiji jedan od većih problema jeste i nostrifikacija diploma, koja može da košta i više hiljada evra, a da traje i više od godinu dana.

Dosadašnji način nostrifikacije biće zamenjen novim, čime će se ovaj proces ubrzati. Naime, poslednje pripreme u ENIK/NARIK centru su u toku, pa se od oktobra očekuje primanje i priznavanje diploma sa stranih univerziteta.

ENIK/NARIK centar, koju deluje u okviru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, osnovan je zahvaljujući izmenama Zakona o visokom obrazovanju, a počeo je sa radom u martu mesecu ove godine.

Od oktobra meseca počeće sa priznavanjem diploma sa inostranih univerziteta, međutim još nije poznato koliko će koštati ovaj proces. Ono što jeste poznato je to da će proces trajati najduže 90 dana.

U početku će ovaj proces trajati malo duže, dok svi fakulteti ne prođu početnu proceduru. Najduže će čekati oni koji prvi predaju diplomu na priznavanje, a njihova nostrifikacija će i najviše koštati zbog zoga što je potrebno da se formira komisija koja će procenjivati studijski program i kompetencije stečene na određenom fakultetu.

Ocenjivači, koji će učestovovati u procesu nostrifikacije biće oni koje je odredila Konferencija univerziteta Srbije (KONUS). Sa te liste će ministar prosvete odabrati po tri člana za svaku oblast.

Sedam zaposlenih u ENIK/NARIK centru biće obučavani od strane kolega iz Hrvatske, koji će im preneti svoja iskustva. Nakon obuke zaposlenih u ovom centru, biće obučeni i ocenjivači – univerzitetski profesori koje je predložio KONUS.

U ENIK/NARIK centru Ministarstva prosvete obavljaće se nostrifikacije samo onih diploma koje su potrebne za zapošljavanje, dok će nostrifikacija diploma studenata koji žele da u Srbiji nastave školovanje, biti i dalje obavljana na fakultetima, prema starom protokolu.

10/08/2015 14:20

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments