Baza podataka za saradnju nauke i privrede

28/05/2015 11:11

Baza podataka za saradnju nauke i privrede

Univerzitet u Beogradu i Naučno-tehnološki park IHIS Zemun stvorili su bazu podataka sa ciljem da se povežu akademske naučne institucije i privreda. Na taj način može se pozitivno uticati na porast privrednog rasta.

Baza, koja nosi naziv “Science2Business”, predstavlja mesto saradnje nauke i privrede, a prema rečima prorektora za nauku Univerziteta u Beogradu profesorke dr Ivanke Popović, Univerzitet može biti najjači partner za privredu Srbije i Beograda.

Svim informacijama koje se nalaze u bazi moguće je besplatno pristupiti preko sajta univerzitetskog Centra za transfer tehnologije www.ctt.bg.as.rs. Tu se nalaze informacije vezane za istrživačke institucije, programe koje razvijaju, ekspertizom istraživača, raspoloživom opremom, istraživačkim tehnikama…

Pored ovih informacija, u bazi se nalazi i spisak usluga koje nude fakulteti i insituti, članice Univerziteta u Beogradu.
Ova baza podataka nastala je sa ciljem da se približe nauke i privreda i da se ostvari saradnja u istraživanju i razvoju sa industrijskim i akademskim partnerima u zemlji i inostranstvu.

28/05/2015 11:11

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments