Tehnologija transformiše visoko obrazovanje u svetu

01/10/2014 11:59

Tehnologija transformiše visoko obrazovanje u svetu

Studenti fakulteta širom sveta imaju priliku da koriste veliki broj najnovijih tehnologija koje doprinose razvoju njihovog obrazovanja.

Oni imaju pristup tehnologijama koje modernizuju naš proces učenja. Inovativni alati mogu da pretvore njihove ideje u eksperimente, a tehnologija otvara put i saradnji između stručnjaka iz različitih naučnih oblasti.

Ove tehnologije danas doprinose razvoju studenata na globalnom nivou:

3D štampači

Kada su prvi put razvijeni 80-ih godina prošog veka, 3D štampači su bili previše skupi i osetljivi za masovnu upotrebu. Ali danas pronalaze svoje mesto učionicama brojnih univerziteta. U poslednjih nekoliko godina mogućnost upotrebe 3D štampača pokazala brojne mogućnosti koje su se razvijale brže i od same tehnologije.

U prošlosti studenti su morali da šalju nacrte za neki svoj dizajn proizvođačima, i onda čekaju da predmet bude izrađen ali danas 3D štampači predstavljaju najbrži metod za izradu prototipova. Studenti imaju priliku da podignu svoje ideje na viši nivo između laboratorijske tehnologije i stvarnog proizvoda.

Laseri i superkompjuteri

Laseri su inspiracije za mnoge naučno-fantastične filmove. Ali pored scenarista svoje mesto zauzimaju i u umovima studenata koji ih koriste za istraživanje svemira.

Supernove dugo privlače pažnju fizičara sa Oksforda. U jednom eksperimentu su usmerili snažan laser na šipku ugljenika, koja je eksplodirala zbog ogromne toplote i na taj način oponašala supernovu, demonstirajući ponašanje magnetnih polja iz svemira u laboratorji. Ovaj eksperiment je sproveden uz pomoć superkompjutera koji može da izvede 1o kvadriliona operacija u sekundi. Dok je laser stvarao imitaciju supernove, superbrzi kompjuter je pomogao u ostvarenju eksperimenta.

Aktivno učenje uz tehnologiju

Online kursevi, iako manje zvučni od drugih primena tehnologije u velikoj meri doprinose unapređenju učenja. Studenti mogu u miru i sopstvenim tempom da savladavaju oblast koja ih zanima i prime brojne korisne povratne informacije.

Povratne informacije u online kursevima pružaju veliku prednost jer brzo, direktno i efektivno pokazuju šta je student naučio i šta razume.

Pametni telefoni i aplikacije su takođe korisni alati

Pametni telefon u vašem džepu se može posmatrati kao vrhunska edukativna tehnologija. Danas svako sa sobom nosi izuzetno koristan mali računar koji se može iskoristiti za unapređenje obrazovanja.

01/10/2014 11:59

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments