Škola za branitelje ljudskih prava

29/12/2014 11:34

Škola za branitelje ljudskih prava

U februaru 2015. godine počinje Škola za buduće branitelje ljudskih prava koju organizuje “Civil Rights Defenders“. Konkurs za upisivanje prvih polaznika je raspisan i traje do 19. januara 2015. godine.

Ova škola će trajati sedam meseci i namenjena je studentima i studentkinjama društvenih nauka, prava, novinarstva, mladima koji su, kao aktivisti, deo organizacija civilnog društva ali i svima koji imaju želju da se profesionalno angažuju u organizacijama koje se bave zaštitom ljudksih prava.

Polaznici Škole za buduće branitelje ljudskih prava biće u obavezi da redovno dolaze na predavanja koja će se održavati jednom nedeljno u trajanju od tri časa. Pored toga, obaveze polaznika biće i prisustvovanje na seminarima i dodatnim aktivnostima u toku školovanja.

Predavači u Školi za buduće branitelje ljudskih prava biće istaknuti profesori iz Srbije i regiona, aktivisti za ljudska prava, ambasadori sa iskustvom na Balkanu, kao i eksperti iz oblasti ljudskih prava uopšteno. Teme o kojima će se pričati i učiti su: standardi ljudskih prava, tranziciona pravda, sloboda izražavanja, pravo na telesni integritet, standardi fer i pravičnog suđenja, ljudska prava romske zajednice, ljudska prava LGBT zajednice.

Ukupno 50 mladih, koji imaju ambiciju da budu školovani i profesionalni branioci ljudskih prava, imaće priliku da se za to školuju u Beogradu i Nišu. U okviru Škole polaznici će biti u obavezi da napišu dva akademska rada iz oblasti ljudskih prava, a najbolji radovi biće objavljeni u zbirci radova alumnista Škole budućih branitelja ljudskih prava.

Nakon završenog programa, polaznici će dobiti adekvatne preporuke, kao i mogućnost stažiranja u nekoj od organizacija za ljudska prava.

Više informacija i preuzimanje formulara za prijavu (koja se šalje na mejl adresu – [email protected]) nalaze se OVDE.

Civil Rights Defenders” je osnovana 1982. godine u Štokholmu pod nazivom Švedski helsinški odbor za ljudska prava. Bavi se zaštitom ljudskih prava i podrškom branitelja ljudskih prava. Pored Švedske, ova organizacija je aktivna u više od 40 zemalja na četiri kontinenta, a njihova kancelarija u Beogradu postoji od 2000. godine.

29/12/2014 11:34

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments