Počeo upis na Fakultet za fizičku hemiju

10/07/2015 09:21

Počeo upis na Fakultet za fizičku hemiju

Fakultet za fizičku hemiju počeo je sa upisom kandidata u prvu godinu osnovnih studija.

U školsku 2015/2016. godinu biće upisano 100 studenata, od kojih će 80 imati priliku da se školuje o trošku države, dok će 20 njih biti na samofinansiranju.

Kandidati koji su se našli na konačnoj rang listi moraju se upisati do 12. jula, do kad je zvanični rok za upis, jer će u suprotnom izgubiti pravo na upis.

Ukoliko nakon upisa ostane slobodnih mesta na Fakultetu za fizičku hemiju, svi kandidati koji su na prijemnom za neki drugi fakultet Univerziteta u Beogradu radili test iz matematike, fizike, hemije ili biologije, mogu konkurisati za upis.

Slobodna mesta, ako ih bude, popunjavaće se upisom 13. i 14. jula od 10 do 16 časova.

Konačna rang lista za osnovne studije na Fakultetu za fizičku hemiju nalazi se ovde.

Dokumenta potrebna za upis

originalna dokumenta:

  • 4 svedočanstva srednje škole
  • diploma o završenoj srednjoj školi
  • original izvoda iz matične knjige rođenih

dva popunjena prijavna lista ŠV-20 (dobijaju se u studentskoj službi)

indeks (pravilno popunjen, kupuje se na Fakultetu)

dve fotografije (jedna se lepi na indeks a druga na prijavni list ŠV-20)

uplata ZPU

uplata osiguranja

Samofinansirajući studenti moraju doneti dokaz o uplati školarine u iznosu od 60.000 dinara (15.000 dinara + 1.500 dinara pri upisu)

primalac: Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu
Studentski trg 12-16, Beograd
svrha uplate: upis 2015/16
žiro-račun br: 840-1888666-94
poziv na broj: 7426976

ZPU i osiguranje se plaćaju na Fakultetu.

10/07/2015 09:21

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments